Wat ligt er onder het diepe?

Ponton om op het water te werken.

TerraCarta levert een zeer uiteenlopend dienstenpakket. Van een kabel- en leidingonderzoek op het land voor het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer (ORAC) tot het lokaliseren van gestuurde boringen en zinkers in het water. TerraCarta heeft unieke werkprocessen bedacht voor de verschillende sectoren waarin zij werkt. Maar één ding blijft hetzelfde, TerraCarta zorgt ervoor dat graafschade wordt voorkomen en de bodem in kaart wordt gebracht!

 

Er zijn verschillende technieken die gebruikt kunnen worden, zoals grondradar of radiodetectie. Lees hier meer over bij gestuurde boringen en zinkers.

 

Bij het inmeten kunnen er altijd afwijkingen ontstaan, om dit te voorkomen voert TerraCarta altijd zorgvuldig controles uit. Zeker weten kan niemand het op die diepte, zou je denken? TerraCarta wel! Dit kan worden gedaan met aangravingen, aanprikken of aanlansen. Dit laatste is een door TerraCarta zelf ontwikkeld systeem.

Veldwerker aan het lansen.

Het unieke spuitlanssysteem geeft TerraCarta de mogelijkheid om met grote zekerheid tot zeer grote diepte onderzoek te doen naar gestuurde boringen en zinkers en de locatie te conformeren. Wanneer deze locatie niet overeenkomt met de bestaande gegevens van de desbetreffende kabel of leiding, moet dit volgens de CROW 500 richtlijn teruggekoppeld worden via het Kadaster naar de bewuste netbeheerder.

 

 

De veldwerkers van TerraCarta mogen deze maand aan het werk met dit systeem in het mooie Hindeloopen waar een kademuur vervangen gaat worden. Zij zijn daar meerdere zinkers en gestuurde boringen in kaart aan het brengen en dat levert mooie plaatjes op!

Veldwerker aan het lansen in het mooie Hindeloopen