Recente nieuwsberichten

De aannemer is een chirurg!

De aannemer is een chirurg!   Als we kijken naar de aanleg van civiele constructies en infrastructuur dan kun je de aannemer beschouwen als een chirurg. Vakkundig legt deze de bodem open alsof met een scalpel het oppervlak wordt opengesneden. Je moet dus weten wat je doet en oppassen met het snijwerk daar waar de…

Lees verder!

Een mooi 2019 en wat gaat 2020 brengen?

Een mooi 2019 en wat gaat 2020 brengen?   TerraCarta heeft een uitzonderlijk jaar achter de rug. Diverse grote spoorklussen in Nederland, Duitsland en België dienden zich aan en de vele oeververbeteringen in het land schreeuwden om onze inzet voor het in kaart brengen van zinkers en gestuurde boringen. Daarnaast hebben zich een aantal bijzondere…

Lees verder!

TerraCarta goes to America!

TerraCarta goes to America!   TerraCarta and Shell are working together on ‘UGI’. This is an Underground Ground Imaging Tool that makes the mapping of the subsurface, using detection, a lot easier and more transparent. With the help of AI (artificial intelligence), a large part of the currently specialistic and complex proceedings will be simplified…

Lees verder!

Detectie zwerfkeien tot 16 meter !

Detectie zwerfkeien tot 16 meter !   TerraCarta is momenteel drukdoende met het karteren van zwerfkeien tot op 16 meter diepte.   De ringweg Zuid in Groningen wordt versterkt met damwanden, de ringweg doorkruist echter het uiterste puntje van de Hondsrug.           De Hondsrug bestaat deels uit keileem, wat weer bestaat…

Lees verder!

Detectie, Proefsleuven en Labelnummers!

Detectie, Proefsleuven en Labelnummers!   TerraCarta staat bekend om haar expertise op het vlak van detectiemiddelen zoals grondradar en radiodetectie. Een goed detectie onderzoek staat of valt echter met de mate waarin er zaken zeker gesteld worden met aanvullend onderzoek. Voorbeelden daarvan zijn: Het vergelijken met bestaande tekeningen; Het landmeetkundig controleren van deze tekeningen; Inmeten…

Lees verder!

TerraCarta een eigen DNA?

TerraCarta een eigen DNA?   In de tien jaar dat TerraCarta bestaat, hebben we herhaaldelijk gemerkt dat je als team-lid toch over specifiek DNA moet beschikken. Het werk is avontuurlijk en heel dynamisch. Op de ene dag moeten er kabels en leidingen worden gekarteerd op een raffinaderij in het havengebied van een grote stad en…

Lees verder!

TerraCarta = Zonneparken zonneklaar!

TerraCarta = Zonneparken zonneklaar!   Landmeten + Grondradar + Milieukundig + Geotechniek TerraCarta wordt meer en meer gevraagd voor het in kaart brengen van de ondergrond voorafgaand aan realisatie van zonneparken. In no-time wordt de ondergrond van meerdere hectares gescand met grondradar op bodemveranderingen, obstakels, kabels en leidingen en vervolgens op kaart gezet, waarbij ook…

Lees verder!