Toepassingen van onze technieken

Kwalitatief en betrouwbaar onderzoek uitvoeren, dat is TerraCarta. Ons dynamische bedrijf heeft de kennis en ervaring in huis om in meerdere vakgebieden inzetbaar te zijn. Vanwege de vele toepassingen waarover wij beschikken, is er geen werkveld waarvoor TerraCarta geen geschikte innovatieve methode in huis heeft om de bodem in kaart te brengen.

Kabels en leidingen

De nieuwste technieken worden gebruikt bij kabelopsporing en leidingdetectie. Zo worden radiodetectie, grondradar en proefsleuven ingezet om de kabels en leidingen in de bodem exact in kaart te brengen. De gegevens worden vervolgens digitaal vastgelegd, zodat de bestaande kaarten van de ondergrondse infrastructuur gecontroleerd en herzien kunnen worden. Ook wanneer de kabel en leidingsituatie totaal onbekend is worden deze door TerraCarta in kaart gebracht.

Gestuurde boringen en zinkers

Kabels en leidingen die uitgevoerd zijn als boring of zinker raken bij graaf-, bagger- en bouwwerkzaamheden regelmatig beschadigd. Om vertragingen en kosten te voorkomen, kan TerraCarta een gestuurde boring of zinker in kaart brengen. Het opzoeken begint bij het KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) welke een onderdeel is van het kadaster. Daarna wordt er met behulp van diverse detectiemiddelen, zoals grondradar of radiodetectie, de kop van een boring gezocht. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld om de boring of zinker goed in kaart te brengen. Bij watergangen wordt hier vaak gebruik gemaakt van een ponton of boot.

754-terracarta-afbeelding-techniek-spuitlans

Landmeten

Wanneer kabels en leidingen worden opgezocht dan moeten dze vervolgens digitaal worden ingemeten. TerraCarta beschikt over diverse meetsystemen,zoals GPS, dGPS, 06-GPS en tachymeters, om deze posities zorgvuldig en exact vast te leggen. Naast het landmeetkundig vastleggen van kabel- en leidinggegevens voeren we ook reguliere landmeetkundige taken uit, bijvoorbeeld:

  • Topografische inmetingen;
  • Inmeten dwarsprofielen (nat en droog);
  • Hoogtemetingen;
  • Uitzetten van (bouwkundige) punten;
  • Tracé-metingen;
  • En meer.

Obstakelonderzoek

Het bodemonderzoek van TerraCarta brengt niet alleen kabels en leidingen in beeld, maar ook andere obstakels die zich in de bodem bevinden. Denk bijvoorbeeld aan funderingsresten, paalresten, puinclusters, vaten of ondergrondse tanks. Door deze obstakels tijdig te ontdekken, kan er veel tijd en geld worden bespaard bij de uitvoer van projecten.

Onderzoeken van de laagdikte

Bij civiele technische toepassingen, zoals in de spoor- en wegenbouw, zijn de laagdiktes van de bodem bepalend voor de uitvoer van projecten. TerraCarta onderzoekt de laagdikte met behulp van een geavanceerde grondradar. Op basis van de resultaten kunnen hoeveelheden (vrijkomend) grond, asfalt of ballast in beeld gebracht worden. TerraCarta voert deze methode al sinds 1995 uit en kan vóór aanvang van de werkzaamheden al toetsen of deze methode voldoet, of dat er wellicht nog een andere methode vereist is om de bodem goed in kaart te brengen voor uw betreffende project.

Bent u benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl