TerraCarta & Groot Onderhoud Vaarwegen van RWS (GOVa)

Rijkswaterstaat
Nederland is hét Europese knooppunt van transport over water. Om deze positie te behouden en ontwikkelen, voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit op de Brabantse en Limburgse kanalen en de Maas onder de naam GOVa. Zo behouden we een vlotte en veilige doorgang voor de scheepvaart.

Ruim 2 jaar geleden kwamen we voor het eerst in aanraking met combinatie Hakkers-Beens. Op het project van Rijkswaterstaat “Groot Onderhoud Vaarwegen GOVa” kregen we de kans om op grote schaal waterkruisingen op te sporen.

Graafschade
In dit project hebben we samen met de combinatie Hakkers-Beens het aantal graafschades tot “nul” weten te reduceren.
Sindsdien werken we regelmatig samen met Hakkers & Beens waarbij TerraCarta wordt ingehuurd om graafschade te voorkomen aan gestuurde boringen en zinkers.
Zo hebben we samen recent weer een onderdeel van “GOVa” afgerond. Hierbij zijn verschillende oeververbeteringen uitgevoerd over een lengte van 30 kilometer.

In deze oeververbeteringen zijn damplanken tot bijna 10 meter diepte aangebracht.
Het werkgebied wordt doorkruist door een kleine 100 gestuurde boringen en zinkers die allemaal in kaart zijn gebracht. 35% van deze waterkruisingen lagen anders dan op KLIC werd weergegeven.
Door al deze waterkruisingen te controleren op ligging en diepte is vervolgens zonder risico de oeververbetering uitgevoerd.

Bent u benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl