TerraCarta start samen met KPN initiatief “afwijkende ligging”

TerraCarta start samen met KPN een pilot voor het opsporen en het juist in kaart brengen van kabels met een afwijkende ligging.

Kadaster
Het Kadaster geeft aan dat er in 2017 meer dan 33.000 graafschades zijn geregistreerd die samen meer dan 25 miljoen euro aan directe kosten vertegenwoordigen, volgens het Agentschap Telecom is het code rood.
Dit staat in schril contrast met de in totaal 500 meldingen “afwijkende liggingen” die in 2017 bij het Kadaster binnen zijn gekomen. Hieruit rijst de vraag, wordt een afwijkende ligging wel gemeld of komt  een afwijkende ligging in de praktijk bijna niet voor? Geluiden uit de graafsector pleiten voor dat eerste, maar worden nauwelijks onderbouwd.

Het melden van een “afwijkende ligging” moet leiden tot een steeds betere registratie van onze ondergrondse kabels en leidingen. Immers, wanneer je kenbaar maakt dat iets afwijkt, dan pas kan het worden gecorrigeerd. Als reactie daarop hoor je al sneler wordt toch niks mee gedaan, het kost teveel tijd, wie gaat dat betalen, ik hoor niks terug van mijn melding, het wordt toch onjuist verwerkt

Praktijk
Om inzicht te krijgen in hoe het in de praktijk werkelijk zit slaan TerraCarta en KPN de handen ineen, met als doel het fenomeen afwijkende ligging in de praktijk te gaan uitzoeken.
TerraCarta kan effectief onderzoek doen door snel en eenvoudig met behulp van detectiemiddelen over een langere afstand de werkelijke ligging van de kabels en leidingen in kaart te brengen. Wordt daarbij een afwijking geconstateerd dan kan TerraCarta de resultaten direct laten verwerken in de netwerkadministratie van de netbeheerder. De afwijking wordt op deze wijze meteen geneutraliseerd. Daarnaast krijgen beide partijen meteen een goed beeld van hoe het netwerk er werkelijk bij ligt. Er wordt gekeken naar wat goed ligt en wat niet goed ligt.

Naast het krijgen van inzicht naar de werkelijke ligging en het neutraliseren van afwijkingen willen wij “beide partijen” ook een krachtig signaal geven naar de grondroerders. Afwijkende ligging wordt echt serieus genomen. Zo hopen we grondroerders te motiveren afwijkende ligging te melden wanneer deze wordt geconstateerd.

Maatschappelijk doel
Het is belangrijk dat grondroerders en netbeheerders bewust zijn van het feit dat het proces afwijkende ligging een belangrijk maatschappelijk doel dient. De kwaliteit van netregistratie wordt verhoogd de kans op graafschade zal daardoor verminderen en de grondroerder ondervindt minder stagnatie. Kortom we worden er allemaal beter van.

Bent u benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl