TerraCarta Milieu verricht ballastonderzoek conform ‘Protocol milieukundig onderzoek spoorwegballast’ uit de ‘Handreiking verwerking vrijkomende spoorwegballast’ van ProRail BV, juli 2016, documentnummer RLN00243-V005.

Waarom ballastonderzoek?

Bij werkzaamheden aan het spoor komen vaak grote hoeveelheden ballastmateriaal vrij. Voorafgaand aan de werkzaamheden is inzicht vereist in de fysische en milieuhygiënische kwaliteit van de spoorballast. Met dit inzicht kunnen de afvoer- en/ of hergebruikmogelijkheden (hergebruik in het spoor, hergebruik elders, zeven, spoelen) van het vrijkomende ballast worden bepaald. Inzicht in de kwaliteit van het ballast is vaak al in de aanbestedingsfase van belang.

Hoe gaat een ballastonderzoek in zijn werk?

Verspreid in het spoor, op overwegen en in wissels worden proefgaten gegraven. Daarna wordt een grondboring in het onderliggend zandbed verricht. Het ballastmateriaal en het zand worden -apart van elkaar- bemonsterd.

De proefgaten worden gegraven met een ballastriek en een ballastschop, maar TerraCarta Milieu verricht ook ballastonderzoek middels cilinderboringen.

 

Een ballastonderzoek bestaat uit een fysisch onderzoek en een milieukundig onderzoek. Met fysisch onderzoek wordt de gradatie (zeeffractieverdeling) van het ballastmateriaal bepaald: de ballastmonsters worden gedroogd en gezeefd in zeven fracties. Van de zeefresultaten worden een zeefkromme, waarin ook de ProRail-normen zijn weergegeven, opgemaakt.

 

Het milieukundig onderzoek bepaalt de verontreinigingsklasse van het ballast; het ballastmateriaal wordt door een erkend laboratorium geanalyseerd. Veelal worden per monster een deelmonster van de fijne fractie (0-2 mm) en een deelmonster van het gehele ballastbed samengesteld.

 

De analyseresultaten worden getoetst aan de Circulaire Bodemsanering 2013 (VROM) en aan de Europese afvalstoffenlijst (Eural). Deze laatste toetsing is van belang bij afvoer van de ballast en levert een eindoordeel (‘gevaarlijke afvalstof’ of ‘ongevaarlijke afvalstof’) en een Eural-code. Ook kunnen de analyseresultaten indicatief worden getoetst aan het Besluit Bodemkwaliteit.

Bent u benieuwd wat TerraCarta Milieu voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl