Grondradar gebruiken bij bodemonderzoek

Een grondradar is een van de technieken die TerraCarta inzet bij bodemonderzoek. Er zijn verschillende toepassingen van een grondradar. Zo kunnen er bijvoorbeeld leidingen mee worden gedetecteerd en gekarteerd, maar ook een bodemprofiel opstellen is mogelijk. De grondradar maakt daarbij gebruik van signaalpulsen. Groot voordeel daarvan is de continuïteit van de grondradar. Ook is het met behulp van de radar mogelijk om bodemonderzoek tot op grote diepte uit te voeren.

Wat is een grondradar?

Een grondradar is een belangrijk meetinstrument voor het verrichten van bodemonderzoek. Het is een geofysisch meetinstrument dat gebruik maakt van het uitzenden en ontvangen van signaalpulsen. Op basis daarvan wordt een grafisch profiel gegenereerd van de ondergrondse situatie Hierdoor ontstaat een continu profiel, wat een voordeel is ten opzichte van andere middelen. Afwijkingen in het bodemprofiel worden door de grondradar duidelijk in kaart gebracht.

436-foto-grondradar

Bodemonderzoek met een grondradar

Een grondradar kan, afhankelijk van de soort bodem, tot op tientallen meters diepte worden ingezet voor bodemonderzoek. In Nederland is er vaak sprake van een grond met een hoge conductiviteit, wat ervoor zorgt dat de radar slechts tot enkele meters diepte kan worden gebruikt. Voor de meeste toepassingen in de civiele- en bouwsector is dit echter voldoende.

TerraCarta werkt al sinds 1995 met de grondradar. Wij beschikken dan ook over veel ervaring en kennis in diverse werkvelden. Bij het uitvoeren van bodemonderzoek met de grondradar kijken wij niet alleen naar de resultaten, maar ook naar de praktische toepasbaarheid daarvan. De gegevens worden digitaal ingemeten en gearchiveerd, waardoor deze op verschillende manieren voor verschillende vraagstukken kunnen worden geraadpleegd.

Kabel- en leiding detectie

Een specifieke toepassing van de grondradar is kabel- en leiding detectie. Sinds de invoering van de WION in 2008 is hiervoor veel aandacht. Daarnaast maken we gebruik van andere (aanvullende) technieken om een bodemonderzoek succesvol te uit te voeren.

TerraCarta heeft veel ervaring met de diverse systemen en kan u dan ook van een passend advies voorzien op het gebied van kabeldetectie middels een grondradar. Informeer naar de mogelijkheden.