Specials

Bij bodemonderzoek duikt TerraCarta graag voor u de diepte in. De inzetbaarheid van onze geofysische detectiemiddelen is zeer uitgebreid, wat ervoor zorgt dat er onvoorstelbaar veel toepassingen zijn. Heeft u specifieke wensen of opdrachten, dan is TerraCarta de juiste partij om uw bodemonderzoek uit te voeren. Wij hebben verscheidene specials in ons pakket van diensten beschikbaar. U kunt denken aan het karteren van betondekking, maar ook aan het opsporen van ondergrondse bunkers of een canadese tank.

Werkvelden

Niet voor niets heeft TerraCarta de beschikking over een breed assortiment van detectiemiddelen. Wij zijn werkzaam in zeer diverse werkvelden. Zo voeren wij vaak bodemonderzoek uit in de spoor-, water- en wegenbouw, maar ook bij bijvoorbeeld archeologische opgravingen. Bij het in kaart brengen van verontreiniging, bodemafwijking en diverse (beton)constructies in verschillende werkvelden, kunt u TerraCarta inschakelen.

Verontreiniging

Onder meer in de industrie speelt het detecteren van bodemverontreiniging een belangrijke rol. Met behulp van de detectiemiddelen van TerraCarta, zoals de grondradar maar ook gecombineerd met milieukundige boringen, kunnen verontreinigingen in kaart worden gebracht. In combinatie met bodemlaagdetectie kan bijvoorbeeld worden bekeken wat de invloed van verontreiniging is op bodemlagen, leidingen of andere zaken.

Bodemafwijking

Een bodemafwijking kan betekenen dat er zich een object in de bodem bevindt, zoals een kabel, leiding of (riool)buis. Ook kunnen holle ruimtes, verzakkingen of vergravingen verstrekkende gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij de aanleg van een wegdek of het onderhoud van een spoorbaan. TerraCarta kan bodemafwijkingen, zoals puinclusters, opvullingen, ophooplagen en holle ruimtes, voor verschillende sectoren in kaart brengen.

886-17.1-quadmeting-zeedijk-breder

Betonconstructies

TerraCarta kan ook worden ingeschakeld voor het bemeten van betonconstructies. Door digitale inmeting wordt grootschalig constructieonderzoek efficiënt uitgevoerd. Denk hierbij aan het detecteren van constructieafwijkingen, holtes en wapeningsstaven, het bemeten van betondekking en de bollenvloerproblematiek.

Onze specials

Naast het in kaart brengen van kabels, leidingen en (riool)buizen is TerraCarta is gespecialiseerd in:

Bent u benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl