Obstakelonderzoek bij bouw- of renovatieprojecten

Obstakels in de ondergrond kunnen serieuze gevolgen hebben bij aanvang van of tijdens bouw- of renovatieprojecten. Funderingsresten, puinclusters, paalresten, vaten, ondergrondse tanks maar ook kabels en leidingen en (riool)buizen kunnen graafwerkzaamheden flink belemmeren. Een obstakelonderzoek kan vertraging of zelfs schade tijdens de werkzaamheden voorkomen waarmee tijd en geld bespaart wordt.

Essentiële voorbereiding

De planning en uitvoering van een bouw- of renovatieproject valt of staat met de voorbereiding daarvan. Een obstakel en kabel en leiding onderzoek is in dat kader van toegevoegde, zo niet essentiële, waarde. Bij machinale graafwerkzaamheden wordt het uitvoeren van een onderzoek zelfs wettelijk verplicht vanuit de WIBON. Door voorafgaand aan de werkzaamheden de locatie te scannen op onvolkomenheden en obstakels in de ondergrond, kan hiermee rekening worden gehouden in de planning. Bijvoorbeeld bij projecten als een spoorvernieuwing of een nieuwbouwproject op een voormalig bebouwde locatie is het uitvoeren van een obstakelonderzoek noodzakelijk. Ook kan er gekozen worden voor een vooronderzoek bij de plaatsing van (ondergrondse) afvalcontainers.

621-21.1-obstakelonderzoek-breder

Obstakelonderzoek in combinatie met andere technieken

Een obstakelonderzoek wordt door TerraCarta vaak in combinatie met andere detectieonderzoeken uitgevoerd. Zo vangt u meerdere vliegen in één klap. Hierbij kan gedacht worden aan locatiestudies, zoals een onderzoek naar bodemverontreiniging, kabel- en leidingdetectie of het lokaliseren van archeologische objecten. TerraCarta voert, afhankelijk van de situatie ter plekke, een obstakelonderzoek op maat uit op basis van geofysische technieken. Vaak worden meerdere technieken gecombineerd, indien nodig ook met een gericht graafproces.

NGCE onderzoek

Grote delen van Nederland zijn verdacht op de aanwezigheid van Niet Gesprongen Conventionele Explosieven. In complexe situaties kan het voorkomen dat veel gebruikte technieken als metaaldetectie niet toereikend zijn. TerraCarta kan in deze situaties uitkomst bieden door hier radartechniek toe te passen. Tezamen met een gecertificeerd explosieven opsporingsbedrijf kan het terrein dan uiteindelijk worden vrijgegeven van NGCE en kunnen geplande werkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd.

Bent u benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl