Certificaten TerraCarta Milieu

TerraCarta Milieu is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder de statutaire naam Bakker Bodemonderzoek B.V. met nummer:3422066. TerraCarta Milieu betreft de handelsnaam.

TerraCarta Milieu is gecertificeerd conform NEN-EN-ISO 9001: 2015 door Normec Certification B.V. onder nummer EC-KWA-01441A.

TerraCarta Milieu is gecertificeerd volgens VCA** door Normec Certification B.V. onder nummer EC-VCA-20315A.

TerraCarta Milieu verricht milieukundig bodemonderzoek conform de NEN-5740 en beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 (protocollen 2001 & 2002).

  • Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen.
  • Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters.

Wij laten al onze analyses uitvoeren door SGS Environmental Analytics te Rotterdam, een laboratorium dat is gecertificeerd conform NEN-EN-ISO\IEC-17025 en is geaccrediteerd door de RvA onder nummer L-026.

BRL SIKB 2000