ProRail project 10 kV

In het kader van het project GOOI (Grip Op Ondergrondse Infra) heeft TerraCarta opdracht gekregen voor het opsporen en in kaart brengen van de 10 kV leidingen van ProRail Regio Randstad Noord. De totale lengte aan tracé betrof circa 300 kilometer lengte verdeeld over 137 onderstations met een tracé van energieleveringsstation naar onderstation.

Voor het opsporen van deze ondergrondse infrastructuur is gebruik gemaakt van de technieken: grondradar, radiodetectie en proefsleuven echter het aantal proefsleuven is door de goede meetomstandigheden tot een minimum beperkt. In het verlengde van deze opdracht heeft ook Regio Zuid opdracht gegeven om de 10 kV leidingen op te sporen en in kaart te brengen.

655-4.1-10kv