Over Ons

TerraCarta is in 2008 opgericht en sindsdien uitgegroeid tot een gespecialiseerd bedrijf in het opsporen en vastleggen van de ondergrondse situatie. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een vooraanstaand, innovatief kabel detectie- en opsporingsbureau met ruim 30 medewerkers in dienst met als focus:

  • Het in kaart brengen van de infrastructuur onder de grond en onderwater. Dit kunnen kabels en leidingen zijn maar ook zinkers, gestuurde boringen en zelfs holen van dieren die ondergronds leven zoals mollen of bevers!
  • Het in kaart brengen van de bodem, ijsdikte of graafschade met bijvoorbeeld wateroverlast tot gevolg.
  • Het verrichten van een onafhankelijk onderzoek. Bij ontstane graafschade bepalen wij de daadwerkelijke ligging van de ondergrondse infrastructuur.

Werkzaam in diverse sectoren

U vraagt zich wellicht door wie TerraCarta wordt ingeschakeld en voor welk probleem. Wij zijn inzetbaar voor diverse sectoren en doeleinden.

Netbeheerders schakelen ons in om onderzoek te doen naar de ligging van het bestaande ondergrondse leidingen netwerk. Overheden zoals gemeenten, waterschappen maar ook private organisaties weten ons steeds vaker te vinden voor het in kaart brengen van ondergrondse situaties, bijvoorbeeld voorafgaand aan het realiseren van nieuwbouw, onderhoud en/of karteren van haar netwerken. Voor spoorgerelateerde bedrijven worden wij ingezet voor ondergrondse kabels en leidingen en obstakels in kaart te brengen bij een perron en/of spoor vernieuwingen. Voor civiele aannemers brengen wij onder andere gestuurde boringen en zinkers in kaart als er bijvoorbeeld ergens nieuwe damwanden moeten worden ingeslagen.

Met deze waardevolle asset-informatie treedt er geen stagnatie op en worden graafschades tot een minimum gereduceerd. Dit heeft als gevolg dat dit de opdrachtgever tijd en geld bespaart.

362-foto-terracarta

Hoe gaan wij te werk?

Om onbekende situaties onder de grond of in het water goed in beeld te brengen, hanteren wij een basis-stappenplan; detecteren, karteren, vergelijken en verifiëren. Meten geschiedt doorgaans middels non-destructief apparatuur zoals grondradar, radiodetectie, GPS met aanvullende proefsleuven waar nodig.

Het aanprikken of spuitlansen kunnen wij toepassen om bijvoorbeeld niet stroom voerende leidingen te volgen of wanneer het terrein niet geschikt is voor digitaal meetapparatuur. De gegevens brengen wij vervolgens voor u in kaart in een digitale 3D tekening.

Daarnaast hebben wij uiteraard veel ervaring op WIBON gebied (Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken). Door de kennis en ervaring die onze collega’s vanuit hun vorige werkgevers hebben meegenomen maakt dit TerraCarta tot één van de meest toonaangevende bedrijven in deze branche

Diensten

TerraCarta biedt haar diensten aan op basis van vaste prijs of op basis van regie. We hebben expertise en ervaring in huis om grootschalige projecten te calculeren en aan te nemen.

Voorbeelden daarvan zijn:

  • het karteren van honderden kilometers persleiding voor waterschappen,
  • landelijke controle op kabels en leidingen van ProRail,
  • gebiedsdekkende metingen; openbare verlichting of persleidingen voor Provincies en gemeenten op basis van meterprijzen.
  • een toekomstig veld voor zonnepanelen inmeten voor Shell;

Wanneer werkzaamheden moeilijk zijn in te schatten of wanneer werkzaamheden repeterend voorkomen kan TerraCarta contractvormen hanteren. Zo zijn er raamovereenkomsten en samenwerkingsverbanden met grote partijen als KPN, Ziggo, Antea, Arcadis, Sweco en ProRail.

EMVI-MVO-SROI

Omdat we opereren in een nichemarkt of problemen het hoofd moeten bieden waar nog geen standaard oplossing voor is, zijn samenwerking, kwaliteit en communicatie uiterst belangrijke speerpunten binnen onze organisatie. Naast efficiënt meedenken in oplossingen denken we ook doelgericht mee in een Economisch Meest Voordelige aanpak. Onze dienstverlening wordt dan ook toegepast om EMVI-criteria te behalen.

TerraCarta is bewust van het maatschappelijk belang dat wij dienen met onze diensten en innovatieve ontwikkelingen. Zodoende is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijk onderdeel geworden van onze bedrijfsvoering.

Omdat ons werk specialistisch is en continu onderhevig is aan verandering en vernieuwing, leiden we ons eigen personeel op. Daardoor is Social Return On Investment (SROI) een onderdeel van ons bedrijf geworden.