Engineering

Sinds 2006 levert TerraCarta Engineering haar diensten binnen de ondergrondse infra. Onze kernwaarden geven ons streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening en professionaliteit weer.

Flexibiliteit
Het team van TerraCarta Engineering denkt in oplossingen en in mogelijkheden. De grootste kracht van ons is de combinatie tussen kwaliteit en flexibiliteit. Daar waar de klant ons op korte termijn nodig heeft, bijvoorbeeld bij een inmeetdienst of een revisie verwerking, stellen wij ons flexibel op.

Specialistische kennis
Wij hechten veel waarde aan kennisoverdracht binnen de organisatie. Door onze vak- én branchekennis weten wij wat er speelt in de markt en kunnen wij nauwkeurig voor u te werk gaan. Onze dienstverlening sluit aan op de actualiteit, waardoor kwaliteit geborgd wordt en wij aan u de prestaties kunnen leveren die wij hebben beloofd.

Transparante samenwerking
Binnen TerraCarta Engineering zijn de communicatielijnen kort en werken wij met eerlijkheid en transparantie samen. Maar niet alleen intern wordt er op dit niveau samengewerkt. Wij focussen ons op een goede verhouding en transparante communicatie tijdens het samenwerken met opdrachtgever en -nemer.

Ontwerptekeningen & bestekken
Wij maken voorlopige ontwerp-, definitieve ontwerp- en uitvoeringsontwerptekeningen ten behoeve van de ondergrondse infra. Dit kan op basis van verkregen input van de aannemer zoals een bestek, een kladontwerp of opnamegegevens. Mocht de input ontbreken, dan verzamelen wij voor u de informatie aan de hand van deskstudie en/of buitenopnames.

Digitaal inwinnen van gegevens en/of data
De gegevens en/of data meten wij conform de vigerende voorschriften voor u in. Ook voor het opstellen van een maatvoeringsplan aan de hand van een definitief ontwerp kunt u bij ons terecht.

Verwerken digitale meetgegevens
Wij verwerken voor u digitale meetgegevens tot as-built documentatie. Deze worden aan u, afhankelijk van de voorschriften, in concept- of definitieve versie geleverd.

Aanbestedingen & Tenderfases
Met de expertise en ervaring die TerraCarta Engineering heeft, bieden wij ondersteuning bij aanbestedingen en tenderfases van nieuwe projecten. Hieronder valt onder andere het opstellen van schetsontwerpen, kabel-tellijsten en kostenoverzichten. Wij geven u inzicht in waar u rekening mee dient te houden en wat eventuele struikelblokken en kansen kunnen zijn.

TerraCarta Engineering adviseert en coördineert
Door de ruime kennis van de ondergrondse Infra waarover wij beschikken, zijn wij in staat om u op de juiste wijze te adviseren voor verleggingen van uw kabels en/of leidingen. Wij verzorgen voor u de kabelcoördinatie binnen het project en behartigt hierin de belangen van alle stakeholders, zodat met alle aspecten, eisen en voorwaarden rekening wordt gehouden.
Voor het opstellen van projectovereenstemmingen, afhandeling van de kosten volgens de Nadeelcompensatieregeling, Telecomwet of overige provinciale en/of gemeentelijke regelingen, bent u bij ons aan het juiste adres.

Detachering
TerraCarta Engineering stelt arbeidskrachten ter beschikking om uw tijdelijke of langdurige capaciteitsproblemen op te lossen en/of ter ondersteuning van uw projecten.

TerraCarta Engineering ondersteunt
Naast bovengenoemde diensten zijn wij bekwaam om ondersteuning te bieden bij het verwerken van spoordata, het opstellen van een Project Specifieke Basislijst (PSB), objectenlijsten en bij het verwerken van ingewonnen data op de invulprofielen voor ProRail.Tevens kunnen wij u ondersteunen bij controles, terugmetingen en/of opleveringen waarbij u direct, ter plaatse, op de millimeter nauwkeurig, de vergelijking kunt zien tussen de as-built-tekening en de werkelijke situatie.

Bent u benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl