TerraCarta karteert aansluitkabels voor waterschap Hunze & Aa’s in opdracht van Antea GroupNederland

Kort nadat #TerraCarta werd opgericht in 2008, werden we al snel ingeschakeld door #AnteaGroupNederland voor het opsporen van rioolpersleidingen voor diverse waterschappen. In no-time professionaliseerden we een onderzoeksstrategie, waarbij we evolueerden van grondradarbedrijf tot leiding-opspoorbedrijf.

Uniek concept
Al snel ontdekten we dat #grondradar een goed hulpmiddel was, maar niet in alle gevallen soelaas bood.
Aanprikken, pigging, inbrengen van pezen zijn diverse alternatieve hulpmiddelen die we naast #grondradar steeds verder hebben ontwikkeld waardoor we nu unieke concepten hebben ontplooid voor rioolleidingen waarvan we al ruim 1000 kilometer van in kaart hebben gebracht.
De ontwikkelde technieken voor dit werk liggen ook aan de basis voor het karteren van zinkers en gestuurde boringen.

Een belangrijk detectiemiddel naast #grondradar is #radiodetectie.
Met behulp van deze techniek karteren we metalen kabels en leidingen, met behulp van een zender en een ontvanger kan een kabel worden opgespoord.
Op dit moment zijn we weer opnieuw via #AnteaGroupNederland voor de waterschappen aan de slag. We zijn druk doende om alle aansluitkabels van gemalen, in-/uitlaten en stuwen in kaart te brengen.
Dit levert niet alleen informatie op voor de opdrachtgever, maar ook prachtige vergezichten in het open veld!