Detecteren van gestuurde boringen

Gestuurde boringen zijn van groot belang in de bouwsector. Ook kunnen gestuurde boringen worden toegepast bij de aanleg van een nieuwe ondergrondse infrastructuur. Hoe dan ook, een nauwgezette planning is een vereiste. Daarvoor schakelt u het liefste een professional in die het klappen van de zweep kent. TerraCarta heeft jarenlange ervaring in het detecteren van gestuurde boringen. En dit voor verschillende opdrachtgevers en sectoren, zoals onder meer de aannemers en netbeheerders in de sectoren rail, weg- en waterbouw.

563-foto-radiodetectie

Gestuurde boringen, wat zijn dat?

Bij mechanische graafwerkzaamheden of de aanleg of renovatie van een ondergrondse infrastructuur moet er rekening worden gehouden met de bestaande leidingen, obstakels en kabels in de ondergrond. Gestuurde boringen is het sleufloos aanbrengen van kabels en/of leidingen in de ondergrond met een computergestuurde boorkop. Om deze boringen te detecteren, en eventueel te karteren, is de nodige kennis, materiaal en ervaring nodig. Zaken die TerraCarta in huis heeft!

Onze werkwijze t.b.v. het in kaart brengen van gestuurde boringen

Om bestaande gestuurde boringen te detecteren en eventueel te karteren dient er eerst informatie worden aangevraagd bij het KLIC, Kabels en Leidingen Informatie Centrum. Deze informatie bevat de reeds eerder in kaart gebrachte ondergrondse infrastructuur. Vervolgens wordt aan de hand van deze informatie het detecteren gestart door TerraCarta. Er wordt namelijk gecontroleerd of de informatie nog actueel is om bijvoorbeeld graafschade te voorkomen. Het detecteren kan bijvoorbeeld middels radiodetectie of een grondradar worden uitgevoerd.

Om gestuurde boringen op 2,5 meter tot circa 10 meter diepte (min maaiveld) te detecteren maakt TerraCarta gebruik van een geavanceerd spuitlanssysteem. Er wordt dan, via een uitschuifbare spuitlans water in de grond gespoten. Op deze manier kan dus ook op grote diepte een boring worden gekarteerd.

Meer informatie

Wilt u weten wat TerraCarta voor u kan betekenen op het gebied van het detecteren van gestuurde boringen? Neemt u dan contact met ons op middels 0528 – 234 406 of het contactformulier.