Radiodetectie

Radiodetectie is een techniek waarbij een uniek signaal op een metalen leiding wordt gezet, ongeacht het soort metaal. Dit hoeven niet alleen kabels te zijn maar kunnen ook metalen buizen zijn. Dit signaal kan aan de oppervlakte met een ontvanger worden opgevangen en worden gevolgd. Op deze wijze kan de ligging van de kabel worden vastgelegd. De betrouwbaarheid van de radiodetectiemeting is eveneens zeer hoog, er wordt immers een unieke leiding aangesloten op een signaal, dus wanneer je dat signaal volgt weet je direct welke leiding je aan het opzoeken bent. Wanneer de leiding getraceerd wordt is de positie bekend, door de positionering van de bevindingen nauwkeurig vast te leggen met GPS, 06-GPS of tachymeter kunnen de kabels en leidingen in kaart worden gebracht.

563-foto-radiodetectie

Overspraak

Bij complexe kabelclusters kan het voorkomen dat een signaal overspringt op een naastliggende kabel. Dit fenomeen heet “overspraak” en is van invloed op de nauwkeurigheid van de meting. Door radiodetectiemetingen te combineren met grondradar of proefsleuven kunnen we deze problemen eenvoudig ondervangen en corrigeren.

Opsporen van niet-metalen leidingen

Niet-metalen leidingen zoals glasvezel, PVC/beton, riool en drainage kunnen niet op deze wijze worden opgespoord. Hiervoor wordt grondradar of handmatig graven en prikken ingezet. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om een pees of sonde in te brengen. Op deze pees of via de sonde kunnen we vervolgens dezelfde werkwijze toepassen als op een metalen leiding. Deze methode passen we bijvoorbeeld toe bij het opsporen van gestuurde boringen van glasvezelkabels of voor het in kaart brengen van gemeentelijke rioolpersleidingnetten. Vanuit diverse innovatieprogramma’s hebben we diverse systemen ontwikkeld om onder druk in gasleidingen te werken. Hierbij is een druksluis ontwikkeld die op de gasbuis wordt geplaatst waardoor zonder gaslekkage een pees wordt ingebracht.

Lees ook ons artikel; “Grondradar – “Bodemscan” of kabel- en leidingonderzoek? In dit artikel wordt nader ingegaan op de voordelen in het combineren van diverse detectietechnieken.

Bent u benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl