Landmeetkunde

Landmeten is onlosmakelijk verbonden met onze dienstverlening. Nagenoeg alles wat wij opsporen meten wij ook met behulp van landmeetkund in, wij zijn immers een bureau dat kabels en leidingen opspoort en op tekening zet. Daarnaast meten wij ook bovengrondse zaken landmeetkundig in zoals:

 • appendages;
 • bomen;
 • containers;
 • hekwerken;
 • inspectieputten;
 • lantaarnpalen;
 • straatkolken.

Eigenlijk alles wat men op maaiveldniveau kan zien wordt binnen het projectgebied ingemeten.

Bij landmeetkunde wordt alles digitaal vastgelegd

Wanneer we een leiding opsporen, dan worden de punten die zijn teruggevonden met detectieapparatuur, landmeetkundig digitaal vastgelegd. Dit kan door een afzonderlijke kabel die gevolgd wordt te markeren op het maaiveld, waarna met landmeetkundige apparatuur de markeringen worden ingemeten. Maar ook wanneer er meetraaien worden uitgevoerd met grondradar worden beginpunt en eindpunt van de meetraai zorgvuldig vastgelegd. De meetraaien van de grondradar worden vervolgens in onze eigen verwerkingsprogramma ingelezen zodat efficiënt de data kan worden geïnterpreteerd, waarbij alle gegevens op coördinaat nauwkeurig vastgelegd zijn.

Proefsleuven ook digitaal inmeten

Ook wanneer wij proefsleuven graven wordt alles zorgvuldig geregistreerd. Naast het feit dat wij vanuit de proefsleuf ook nog slimme handelingen kunnen uitvoeren met detectie apparatuur zoals;

 • De sleuf net iets langer maken omdat we verderop iets gedetecteerd hebben;
 • De sleuf in overleg verleggen omdat de bundel verderop is gevonden;
 • De sleuf kunnen verkleinen omdat er verder niets ligt;
 • Vanuit de sleuf een signaal kunnen plaatsen en de leidingen even 100 meter kunnen volgen.

Vervolgens fotograferen we alle omstandigheden zoals; de ligging van de sleuf en de inhoud van de sleuf. Landmeetkundig wordt alles digitaal ingemeten als sleuflengte en alle afzonderlijke objecten in de sleuf.

Blijven innoveren

Eveneens is onze apparatuur dusdanig ingericht dat van al onze metingen de positiegegevens wordt geregistreerd. Onze radiodetectie apparatuur kan worden gekoppeld met GPS waardoor met een druk op de knop alle parameters van de detectie wordt vastgelegd (diepte, nauwkeurigheid etc) gecombineerd met de werkelijke positie. Dergelijke toevoegingen zijn door ons zelf ontwikkeld om efficiënter, nauwkeuriger en betrouwbaarder te kunnen werken.

Bent u benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl