Landmeetkunde

Landmeten is een breed begrip. Binnen de bouwsector wordt een onderscheid gemaakt tussen bovengronds en ondergronds. TerraCarta is gespecialiseerd in het uitvoeren van kabel en leidingonderzoeken. Zo brengen wij de bestaande ondergrondse infrastructuur uitgebreid in kaart, indien gewenst zelfs digitaal. U kunt bijvoorbeeld denken aan het detecteren en karteren van kabels en leidingen maar ook van buizen, tanks of andere objecten onder het grondoppervlak. Daarnaast kunnen wij de laagdiktes van de bodem onderzoeken en in kaart brengen.

534-foto-landmeetkunde

Detectie van kabels en leidingen

Bij het meten, detecteren en karteren door TerraCarta, worden de in de grond aanwezige kabels en leidingen opgespoord en in kaart gebracht. De WION stelt dit proces verplicht bij graaf- en grondwerkzaamheden. Daarnaast zorgt het bij bouw- en renovatieprojecten voor een besparing in zowel tijd als kosten. Krijgt u immers te maken met graafschade, bijvoorbeeld omdat een kabel of leiding wordt geraakt, dan zorgt dat voor vertraging en herstelkosten. Dat wilt u natuurlijk voorkomen. TerraCarta kan voor u een onderzoek doen, zodat de werkzaamheden in de ondergrond in goede orde verlopen.

Laagdikte in kaart brengen

Een ander onderdeel van meten is het in kaart brengen van de laagdiktes in de ondergrond. Welke lagen zijn er? Uit welke materialen bestaan deze lagen? Dit is van belang bij het plannen en uitvoeren van eigenlijk alle bouw- en graafwerkzaamheden. Laagdiktedetectie door TerraCarta is nodig voor civiele technische toepassingen in onder andere de spoor- en wegenbouw. Het in kaart brengen van een laagdikte is van belang bij het plannen van asfaltrenovatie, spoorvernieuwing of bij het vaststellen van de betondekking of geotechnische gesteldheid van een onderbouw. In onze rapportage brengen wij al het nodige in kaart.

Meer informatie

Naast het detecteren van kabels en leiding en het in kaart brengen van laagdiktes zijn wij ook gespecialiseerd in het opsporen van gestuurde boringen en zinkers. Tevens bent u bij ons aan het juiste adres om graafschade te voorkomen! Wilt u meer weten? Dan kunt u contact met ons opnemen middels telefoonnummer 0528 – 234 406, via het contactformulier of via het algemene e-mailadres.