Privacyverklaring

TerraCarta B.V., gevestigd aan Edisonstraat 6, 7903 AN in Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden uw privacy zeer belangrijk en zorgen er dan ook voor dan de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld en beveiligt. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we dan doen.

Heeft u hier vragen over dan kan u contact op met ons op nemen via info@TerraCarta.nl.

Contactgegevens

Edisonstraat 6
7903 AN Hoogeveen
0528 234 406
terracarta.nl
info@terracarta.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

TerraCarta B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@TerraCarta.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TerraCarta B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • TerraCarta B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

TerraCarta B.V. verwerkt persoonsgegevens gebaseerd op de volgende grondslagen

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

 

Geautomatiseerde besluitvorming

TerraCarta B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TerraCarta B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast kunnen we uw gegevens bewaren voor wettelijke verplichtingen, zoals de belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

TerraCarta B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TerraCarta B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TerraCarta B.V. maakt gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Hierin wordt informatie opgeslagen over uw websitebezoek.
Technische en functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw voorkeuren worden onthouden of dat u ingelogd kan blijven terwijl u de website bezoekt.
Analytische cookies worden gebruikt om het websitebezoek en gebruik te meten. Ze verzamelen bijvoorbeeld informatie over het aantal bezoekers op de website, de duur van het bezoek, waar bezoekers vandaan komen en welke pagina’s populair zijn en welke minder. Zo kunnen we de website continu analyseren en verbeteren om de gebruikerservaring zo prettig mogelijk te maken.

Om inzichten te verkrijgen uit deze data gebruiken wij Google Analytics. De statistieken de we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen, deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.

Om Google Analytics privacyvriendelijk in te stellen hebben wij de volgende stappen uitgevoerd:

 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.
 • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd (Anonymize IP).
 • Gegevens delen met Google is uitgezet.
 • Verkregen informatie door Google Analytics-cookies worden niet gedeeld met andere Google diensten.

Google Analytics plaatst de volgende cookies:

Naam Beschrijving Vervaltijd
_ga Wordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden. 2 jaar
_gid Wordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden. 24 uur
_gat Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen. 1 minuut

 

Wij verstrekken de door u ingevulde persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, nooit aan Google.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TerraCarta B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@TerraCarta.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TerraCarta B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TerraCarta B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@TerraCarta.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn voorzien van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Externe links

Op onze website staan hyperlinks naar andere websites. TerraCarta B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van de websites waar naar wordt verwezen. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van de website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

Wijziging van het privacy- en cookiebeleid

Het is mogelijk dat ons privacy- en cookiebeleid in de toekomst wordt uitgebreid of aangepast. We raden daarom aan om deze pagina regelmatig op deze pagina te kijken om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Wanneer er wijzigingen worden doorgevoerd die zeer ingrijpend zijn zullen we er voor zorgen dat deze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.