Opsporen van gestuurde boringen en zinkers

TerraCarta heeft een uniek systeem ontwikkeld voor het opsporen en in kaart brengen van gestuurde boringen en zinkers. Dit omvat niet alleen technische handelingen, maar ook overleg met netbeheerders, vastleggen van bewijslast en een op de risico’s afgestemde verzekering.

In kaart brengen gestuurde boringen

Bij baggerwerkzaamheden of bijvoorbeeld bij het plaatsen van damwanden is het vaak van belang om de exacte ligging van gestuurde boringen en zinkers in kaart te hebben. Voor het opsporen, inmeten en vastleggen van gestuurde boringen en zinkers bent u bij TerraCarta aan het juiste adres.

Gestuurde boring in de planning?

Ook als er een gestuurde boring gepland is, dan is het belangrijk om kabels en leidingen in de baan van deze boring goed in kaart te brengen. Het zou namelijk niet voor het eerst zijn dat er een storing optreedt als gevolg van schade aan kabels of leidingen in de ondergrond. Dit wilt u natuurlijk voorkomen. In de loop der jaren heeft Terra Carta veel ervaring opgedaan in het onderzoek bij het uitvoeren van gestuurde boringen. Onze opdrachtgevers zijn onder meer grote netbeheerders, aannemers en andere bedrijven, zoals ProRail, VolkerWessels, Hakkers, Beensgroep, Joulz, Ziggo, Stedin, Waternet en KPN.

741-15.1-zinkerpaal-gas-breder

Technieken gestuurde boringen opsporen

Wij passen de beste detectietechnieken toe tijdens het opsporen van gestuurde boringen. De voorbereiding van eigenlijk elke gestuurde boring begint bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Als onderdeel van het kadaster faciliteert het KLIC de informatieverstrekking over de ligging van kabels en leidingen in de bodem. Bij het uitvoeren van mechanische graafwerkzaamheden is men verplicht om deze informatie op te vragen. Naast de opgevraagde informatie vanuit KLIC is het contact met de eigenaar van de leiding (netbeheerder) van groot belang. Immers, de eigenaar weet precies wat we exact aan moeten treffen: is het 1 of 10 kabels, wat is de diameter en welke kleur heeft de leiding? Het is namelijk ook mogelijk dat andere netbeheerders in de buurt liggen en je moet wel natuurlijk wel de juiste leiding inmeten. Voor het in kaart brengen van een boring wordt de kop van deze boring met behulp van verschillende detectiemiddelen opgespoord. Er kan dan worden gedacht aan de inzet van een grondradar, radiodetectie en proefsleuven.

Materiaal van de leidingen

Het materiaal van de leidingen is van belang voor het vervolg. Bij het opsporen van een metalen leiding wordt er, via radiodetectie, een uniek signaal op de leiding geplaatst. Terra Carta volgt dit signaal met een ontvanger en meet dit digitaal in. Gaat het om een leiding van kunststof, dan wordt gebruik gemaakt van grondradar of om deze te karteren of wordt er een pees in de leiding gebracht voor radiodetectie. Mochten beide technieken niet afdoende zijn, dan wordt gyroscopie toegepast en gecontroleerd.

Uitkomst van detectie

Door middel van onze detectietechnieken brengen wij in kaart waar in de bodem zich leidingen en kabels bevinden. Een gestuurde boring kan op basis van de uitkomst van het detectieonderzoek tot in de puntjes worden voorbereid. Lokale factoren kunnen deze uitkomsten echter beïnvloeden, waardoor afwijkingen ontstaan. Ook hiervoor heeft Terra Carta de oplossing in huis. In onze karteer procedure hebben wij elementen ingebouwd, die zorgen voor een controle van het detectiewerk. Dat wordt gedaan op basis van bestaande tekeningen, door middel van aangravingen (proefsleuven), aanprikken of aanlansen.

Spuitlanssysteem voor gestuurde boringen tot grote diepten

TerraCarta heeft een spuitlanssysteem ontwikkeld. Hiermee kunnen gestuurde boringen tot grote diepte probleemloos worden uitgevoerd. De spuitlans werkt op basis van waterdruk, waarbij water met kracht in de bodem wordt gespoten. Hierdoor vindt onderzoek naar gestuurde boringen tot op grote diepte plaats.

Bent u benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl