WIBON

In het najaar van 2008 is er veel veranderd op het gebied van ondergrondse kabels en leidingen. De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) wordt per 1 juli 2008 gelanceerd, die vervolgens op 31 maart 2018 is vervangen door de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken (WIBON). De wet WION en later WIBON is in het leven geroepen om onder andere het gevaar en de economische schade rondom mechanische grondroering te verminderen.

De WIBON in hoofdlijnen

 • Het is wettelijk verplicht om een KLIC-melding te doen als je een gat graaft
 • Kabeleigenaar is verantwoordelijk voor haar kabels op 1 meter nauwkeurig
 • Het is een wettelijke plicht om een afwijking ten opzichte van KLIC te melden bij het Kadaster
 • Het is een wettelijke plicht voor de netbeheerder om deze melding direct te corrigeren
 • Kabels waar geen eigenaar voor wordt gevonden, worden geregistreerd door de gemeente
 • De opdrachtgever moet zorgen dat graafwerkzaamheden zorgvuldig kunnen worden uitgevoerd

CROW 500 in relatie tot de WIBON

De CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ is een samenvoeging van de publicaties 250 en publicatie 308. De CROW 500 slaat een brug tussen de wetgeving en de praktijk en omvat het gehele proces van een project, vanaf initiatieffase tot en met de gebruiksfase. Op 2 november 2016 is op het Nationaal Kabel- en Leidingcongres 2016 de vernieuwde richtlijn CROW 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ gepresenteerd. Simpelweg gesteld is de CROW 500 een richtlijn of uitwerking om zorgvuldig te kunnen handelen in relatie tot de wet WIBON (voorheen WION). Er staan uitwerkingen in beschreven hoe het vooronderzoek moet worden verricht door de partijen in de graafketen en het bijzondere aan dit document is dat expliciet ook de rol van de opdrachtgever naar voren komt als belangrijke schakel in het voorkomen van graafschade.

Terra Carta en WION/WIBON

TerraCarta is werkzaam voor alle partijen in de graafketen en krijgt veelvuldig vragen over verantwoordelijkheden, verplichtingen en moet herhaaldelijk de details onderzoeken in schadekwesties.Hierdoor hebben we niet alleen heel veel kennis en ervaring opgedaan, maar we merken dat in de praktijk nog altijd geworsteld wordt met de details die voortvloeien uit de WIBON en de CROW 500. Dankzij onze kennis en ervaring zijn we een gedegen partij geworden om u helpen of adviseren bij het voorkomen van graafschade in relatie tot de WIBON / WION.

Wie is verantwoordelijk

Door onze opgedane kennis ervaring en interesse kunnen wij u helpen of adviseren bij het voorkomen van graafschade in relatie tot de WIBON. Wij weten wie wanneer waarvoor verantwoordelijk is en kunnen u helpen de keuze te maken om zelf actie te nemen, zoals gevraagd wordt in de wet WION / WIBON of om anderen in de graafketen hun wettelijke verantwoordelijkheid te laten nemen.

Hoe kunnen wij helpen inzake de wet WIBON

 • Wij staan netbeheerders bij in het bepalen van exacte liggingsgegevens in geschilsituaties of bij gemelde afwijkende liggingen
 • We helpen netbeheerders de juiste informatie te verstrekken wanneer er onduidelijkheden zijn
 • Wij staan opdrachtgevers bij in het verkrijgen van de juiste informatie die bepalend is voor de maakbaarheid van een ontwerp
 • Wij helpen opdrachtgevers kosten te besparen wanneer kabels en leidingen onjuist zijn geregistreerd door samen met de netbeheerder de correcties te karteren
 • Wij staan grondroerders bij in verkrijgen van exacte liggingsgegevens om graafschade te voorkomen
 • Wij ontzorgen grondroerders in voorstudie, contact met netbeheerders en registreren van bewijslast

Voorbeeld WIBON: Aannemer

Bij het assisteren van een aannemer constateren wij dat een leiding steeds verder afwijkt. Wanneer de afwijking meer dan een meter bedraagt, dan heeft de aannemer aan zijn onderzoeksplicht voldaan en heeft hij aangetoond dat de door de kabeleigenaar geleverde informatie onjuist is. Op dat moment is de kabeleigenaar degene die zorg moet dragen voor het corrigeren van de gegevens, dus ook degene die voor het verdere verloop binnen de werkgrenzen onderzoek moet verrichten.

Voorbeeld WIBON: Netbeheerder

Bij het realiseren van een brug wordt gesteld dat de netbeheerder zijn kabel moet verleggen. De netbeheerder laat door TerraCarta de exacte liggingsgegevens in kaart brengen en toont daarmee aan dat de brug gerealiseerd kan worden zonder dat de kabel verlegd hoeft te worden.

Voorbeeld WIBON: Opdrachtgever

Een opdrachtgever heeft in een ontwerp een aantal laanbomen gepositioneerd. TerraCarta doet een verkennend detectieonderzoek waaruit blijkt dat ter plaatse van de geplande laanbomen kabels en leidingen liggen. De netbeheerders worden gesommeerd om hun tekeningen aan te passen en de opdrachtgever kan tijdig haar ontwerp aanpassen en heeft geen onvoorziene kosten tijdens de uitvoering.

Voorbeeld WIBON: Gemeente, weesleiding

Een aannemer vindt bij werkzaamheden een kabel die niet door een netbeheerder wordt opgeëist. TerraCarta doet onderzoek naar de verdere ligging van deze kabel en toont aan dat de kabel kan worden toegewezen aan een netbeheerder. De registratieplicht vervalt voor de gemeente en wordt neergelegd bij de juiste kabeleigenaar. Een praktisch voorbeeld is te zien in dit artikel: “Weesleiding opgelost!”.

Bent u benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl