Particulieren

Naast klanten zoals aannemers, ingenieursbureau’s, netbeheerders en/ of overheden voeren wij tevens werkzaamheden voor particulieren uit. Dit kunnen uiteenlopende projecten zijn, maar een veelvoorkomende vraag is het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform de NEN5725 en NEN 5740 in het kader van het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Is er sprake van een bestemmingswijziging, of zijn er bouw- en of sloopplannen? Dan dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Door de geplande wijzigingen kan een verkennend bodemonderzoek NEN 5740 (door de gemeente) vereist zijn. TerraCarta Milieu kan u voorzien van deskundig en betrouwbaar bodemadvies en probeert de prijs voor u als particulier zo laag mogelijk te houden.

Ook grondradaronderzoek vindt regelmatig plaats voor particuliere opdrachtgevers. In veel gevallen betreft het onderzoek naar de ligging van kabels en leidingen op vaak grotere percelen zoals bij agrariërs. Maar ook het opsporen  van “verdwenen” huisbrandolietanks of septic tanks komt regelmatig voor.

3A

Bent u benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl