TerraCarta, specialist in detectietechniek

Om kabels en leidingen op te zoeken kun je proefsleuven graven, maar je kunt ook gebruik maken van verschillende detectietechnieken.
De kracht van het gebruik van detectietechnieken ligt echter niet in de techniek zelf, maar met name bij de kennis van de gebruiker in het toepassingsgebied.
Daarnaast is het combineren van informatie uiterst belangrijk. Door het combineren van detectiegegevens met informatie uit de KLIC wordt meer inzicht verkregen in de verzamelde detectieresultaten waardoor detectiepunten toegewezen kunnen aan een bepaalde kabel of leiding.
Daarnaast kunnen detectiemiddelen worden beïnvloed door lokale omstandigheden. Door bevestiging te krijgen vanuit andere informatiebronnen, kan een betrouwbaarder beeld gecreëerd worden van de kabelsituatie. In het artikel “Grondradar – “Bodemscan” of kabel- en leidingonderzoek? wordt uitgebreid toegelicht op welke wijze het combineren van technieken voordeel brengt.

722-foto-techniek

De technieken die we toepassen zijn;

Techniek is continu blijven innoveren

Veel elementen in ons vakgebied zijn nog niet gestandaardiseerd of zijn nog geen oplossingen voor bedacht. Hierdoor hebben we verschillende concepten ontwikkeld enerzijds om een probleem te kunnen oplossen en anderzijds om efficiënter ons werk te kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben we methoden bedacht om onder druk vanuit een gasbuis te kunnen meten en akoestische technieken ontwikkeld.  Een opsomming van innovaties die in de loop der tijd ontplooit zijn, zijn;

  • Druksluis gasbuis;
  • Onze grondradarsystemen fysiek aangepast;
  • Op maat gemaakte software om grondradardata te verwerken;
  • Radiodetectiesystemen fysiek uitgerust met een GPS;
  • Spoorbus omgebouwd tot meetbus;
  • Spuitlanssysteem;
  • Piperesonator;
  • Quad omgebouwd tot spoorquad.

Bent u benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl