Specialisten in het opsporen van gestuurde boringen en zinkers

Bij baggerwerkzaamheden of bijvoorbeeld bij het plaatsen van damwanden is het vaak van belang om de exacte ligging van gestuurde boringingen in kaart te hebben. Voor het opsporen, inmeten en vastleggen van gestuurde boringen en zinkers bent u bij TerraCarta aan het juiste adres.

Als er een gestuurde boring gepland is, dan is het belangrijk om kabels en leidingen in de baan van deze boring goed in kaart te brengen. Het zou namelijk niet voor het eerst zijn dat er een storing optreedt als gevolg van schade aan kabels of leidingen in de ondergrond. Dit wilt u natuurlijk voorkomen. In de loop der jaren heeft TerraCarta veel ervaring opgedaan in het vooronderzoek bij het uitvoeren van gestuurde boringen. Onze opdrachtgevers zijn onder meer grote netbeheerders, aannemers en andere bedrijven, zoals ProRail, VolkerWessels, Joulz, Ziggo, Stedin en Waternet.

722-foto-techniek

Wij passen de beste detectietechnieken toe tijdens het opsporen van gestuurde boringen

De voorbereiding van eigenlijk elke gestuurde boring begint bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Als onderdeel van het kadaster faciliteert het KLIC de informatieverstrekking over de ligging van kabels en leidingen in de bodem. Bij het uitvoeren van mechanische graafwerkzaamheden is men verplicht om deze informatie op te vragen. Voor het in kaart brengen van een boring wordt de kop van deze boring met behulp van verschillende detectiemiddelen opgespoord. Er kan dan worden gedacht aan de inzet van een grondradar, radiodetectie en UH-radiogolven.

Het materiaal van de leidingen is van belang voor het vervolg. Bij het opsporen van een metalen leiding wordt er, via radiodetectie, een uniek signaal op de leiding geplaatst. TerraCarta volgt dit signaal met een ontvanger en meet dit digitaal in. Gaat het om een leiding van kunststof, dan wordt gebruikgemaakt van een grondradar of UH-radiogolven om deze te karteren.

Uitkomst van detectie

Door middel van onze detectietechnieken brengen wij in kaart waar de kabels en leidingen zich bevinden. Een gestuurde boring kan op basis van de uitkomst van het detectieonderzoek tot in de puntjes worden voorbereid. Lokale factoren kunnen deze uitkomsten echter beïnvloeden, waardoor afwijkingen ontstaan. Ook hiervoor heeft TerraCarta de oplossing in huis. In onze opsporingsprocedure hebben wij elementen ingebouwd, die zorgen voor een controle van het detectiewerk. Dat kan gedaan worden op basis van bestaande tekeningen of door middel van aangravingen (proefsleuven) of prikken.

Ook heeft TerraCarta een spuitlanssysteem ontwikkeld. Hiermee kunnen gestuurde boringen tot een diepte van circa 10 meter probleemloos worden uitgevoerd. De spuitlans werkt op basis van waterdruk, waarbij water met kracht in de bodem wordt gespoten. Hierdoor vindt onderzoek naar gestuurde boringen tot op grote diepte plaats.

Meer informatie

Wil u meer informatie over onze technieken of voor een offerte op maat? Neem gerust contact met ons op. Bel 0528 – 234 406 of neem contact op via het contactformulier.