Bestaansrecht TerraCarta is Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen” of “duurzaam ondernemen” zijn elementen in de bedrijfsvoering die economische prestaties verbindt aan sociale en ecologische randvoorwaarden.

Positieve invloed op maatschappelijke zaken

Als we MVO vertalen naar TerraCarta en haar dienstverlening, dan is bij ons het verbeteren van de maatschappij zelf ons bestaansrecht. Het voorkomen van graafschade, het op orde brengen van bestaande kabel & leidingkaarten en het vinden van oplossingen voor “onoplosbare” problemen zoals het in kaart brengen van bestaande gestuurde boringen, zijn allemaal maatschappelijke zaken waar we een positieve invloed op hebben.

Als we MVO vertalen naar de bedrijfsvoering van TerraCarta, dan zijn elementen als arbeidsparticipatie, het beklimmen van de CO2 prestatieladder, duurzaamheid, het inbrengen van kennis in commissies, marktconsultaties en het samenwerken met de branche, bewuste keuzes voor ons met het maatschappelijk belang duidelijk in het achterhoofd. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat wanneer je bewust het maatschappelijk belang nastreeft, zich dat op lange termijn terugverdient in zichtbaarheid, besparing en stabiliteit. Gaan voor continuïteit is een bewuste keuze in de bedrijfsvoering van TerraCarta.

Oplossingen bieden op basis van gestelde kaders

Graafschadepreventie staat hoog op de Nederlandse agenda en is volop in ontwikkeling, waarbij sommige kaders zich nog aan het vormen zijn. TerraCarta beweegt zich daarbij tussen opdrachtgevers, grondroerders en netbeheerders. Wij merken dat alle partijen binnen de kabel en leidingbranche hun uiterste best doen om juist te handelen binnen de kaders die voor hun afzonderlijk gelden, maar dat veranderingen in regelgeving en afspraken soms niet helemaal inpasbaar zijn in bijvoorbeeld contractuele afspraken of handelwijze uit het verleden. In ons samenwerken met de branche proberen we zo goed mogelijk onze kennis in te brengen zodat we oplossingen bieden op basis van die gestelde kaders. Hierdoor hebben wij transparantie, integriteit en respect richting de afzonderlijke branchegenoten als wel richting de maatschappij hoog in het vaandel staan.

Inbrengen van kennis ten behoeve van maatschappelijke voordelen

Samenwerken op contractueel vlak en inbrengen van kennis ten behoeve van maatschappelijke voordelen is iets waar we continu mee bezig zijn maar ook op het vlak van landelijke initiatieven willen wij ons profileren als kennisorgaan. Vanuit die hoedanigheid zijn wij belangeloos aangesloten bij Centrum Ondergronds Bouwen COB, Universiteit Twente, Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen NSTT, GeoBusiness Nederland en CROW.

.