Proefsleuven

Hoewel Terra Carta over een groot aantal detectietechnieken beschikt, worden er door ons ook gewoon nog steeds proefsleuven gegraven. Deze proefsleuven worden vaak handmatig gegraven, maar bij grotere lengtes van de sleuven maakt Terra Carta gebruik van graafmachines en voorsteken. Al onze meetploegen beschikken over voldoende graafmaterieel en we zorgen voor de juiste vergunningen en meldingen wanneer dat van toepassing is. De gegraven sleuven worden weer verdicht en het straatwerk wordt weer netjes in de oorspronkelijke staat hersteld. We zorgen voor foto’s van de oorspronkelijke situatie en van foto’s hoe we het hebben achtergelaten.

CROW 400

Wanneer er gegraven wordt moet men ook rekening houden met “Werken in en met verontreinigde bodem” conform de CROW-publicatie 400. Terra Carta kent hiervan de juiste spelregels en kan desgewenst planvorming en uitvoering afstemmen via onze afdeling Terra Carta Milieu.

Proefsleuf graven voor opdrachtgever

Het graven van proefsleuven is onderdeel van ons eigen werk, maar ook voeren wij proefsleuf opdrachten uit voor opdrachtgevers. Hierbij gaan we toch ook weer net dat stapje verder. We leggen de sleuf zorgvuldig landmeetkundig vast, waarbij lengte sleuf en bevindingen in de sleuf digitaal worden opgeslagen. Daarnaast passen we een nieuwe methode toe voor de fotografische vastlegging. Door middel van fotogrammetrie maken we 3D-modellen en orthofoto’s waardoor de informatie eenvoudig te combineren is met tekeningen of 3D-modellen. Hierdoor wordt in één oogopslag duidelijk of informatie in de sleuf past bij de theoretische informatie.

643-31.1-baak-in-sleuf-breder

SLIM proefsleuven graven

Overigens kunnen we met onze kennis ook SLIM proefsleuven graven. Voorbeelden zijn:

  • De sleuf net iets langer maken omdat we verderop iets gedetecteerd hebben
  • De sleuf in overleg verleggen omdat de bundel verderop met detectiemiddelen is gevonden
  • De sleuf kunnen verkleinen omdat er verder niets ligt op basis van detectieresultaten
  • Vanuit de sleuf een signaal kunnen plaatsen en de leidingen even 100 meter kunnen volgen

Proefsleuf voor detectiewerk

Ook voor onze eigen dienstverlening passen wij proefsleuven toe. Het doel van deze sleuven is vaak een verificatie van de meting of een identificatie van de gedetecteerde kabels en leidingen. Detectietechnieken zijn uiterst relevant bij het in kaart brengen van het onbekende, maar in veel gevallen worden aannames gedaan op basis van meetwaarden en wij zijn van mening dat het bevestigen van die aannames bijdraagt aan een beter eindresultaat.

Proefsleuven als bewijslast

Ook passen we soms proefsleuven toe als bewijslast. Bijvoorbeeld om aan te tonen dat een kabel niet ligt op de plaats waar deze hoort te liggen volgens de KLIC. Een voorbeeld betreft bijvoorbeeld een kabel of leiding op KLIC die niet wordt gevonden d.m.v. detectie. Door middel van de proefsleuf wordt dan onweerlegbaar bewezen dat de KLIC niet klopt en dat de netbeheerder aan zet is.

Proefgaten

Als aanvulling op detectiewerk maken we ook gebruik van proefgaten. Immers wanneer exact bekend is waar en op welke diepte zich kabels en leidingen bevinden is het lokaliseren niet nodig. Op dat moment is aangraven van een leiding ter identificatie of als bewijslast voldoende. Met behulp van onze “augmented reality” oplossing kunnen we heel precies de gedetecteerde kabel in het veld tonen. Soms volstaat het zelfs om slechts één tegel te lichten.

Proefsleufonderzoek gecombineerd met detectieonderzoek

Een proefsleufonderzoek gecombineerd met een detectieonderzoek is de optimale methode om nagenoeg 100% alle kabels en leidingen in beeld te brengen. Het uiteindelijke product kan worden weergegeven in een 3D-omgeving waarin de grafische weergave van de gedetecteerde kabels en leidingen worden bevestigd door de 3D-pointcloud modellen van de proefsleuven. Maar een 2D combinatie van orthofoto en detectiekaart kan ook natuurlijk.

Bent u benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl