Asfaltonderzoek voor wegenbouw

TerraCarta wordt ook ingeschakeld op het gebied van asfaltonderzoek. Met name in de wegenbouw komt dit vanzelfsprekend veelvuldig voor. Bij aanleg van lokale (open) bestrating of bij de aanleg van asfaltwegen, kennis van de ondergrond blijft hierin belangrijk! Het in kaart brengen van bijvoorbeeld asfaltdikte, verzakkingen of funderingsdikte is mogelijk met behulp van grondradar.

627-foto-asfalt-onderzoek

Het asfaltonderzoek in de praktijk

Allereerst wordt door een radarmeting in beeld gebracht hoe de laagopbouw van een wegvak is opgebouwd. Op locaties waar in de radarmetingen veranderingen worden waargenomen, kunnen gericht asfaltboringen worden geplaatst. De asfaltkern wordt door ons getest op de aanwezigheid van teer. Als de teerwaarden hiertoe aanleiding geven, kan vervolgonderzoek worden uitgevoerd.

Bent u benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl