Opsporen en registreren van kabels en leidingen

Detecteren interpreteren, karteren, vergelijken en verifiëren; dat is het basis stappenplan wat wij hanteren om onbekende situaties in de bodem, of in het water, in beeld te brengen. Met ons team van ruim 30 medewerkers beschikken wij over jarenlange kennis en ervaring op het gebied van het opsporen en registreren van kabels en leidingen.

648-14.1-kl

Ondergrondse infrastructuur inzichtelijk bij bouw- en graafwerkzaamheden

Ook in de voorbereiding op bouw- en graafwerkzaamheden is het belangrijk om duidelijk in beeld te hebben waar kabels en leidingen zich in de bodem bevinden. Een belangrijk doel daarvan is om graafschade te voorkomen. Een beschadigde kabel of leiding zorgt namelijk niet alleen voor vertraging, maar ook voor onvoorziene kosten en overlast. TerraCarta is gespecialiseerd in kabel- en leidingdetectie ter voorkoming van graafschade. Lees ook meer over Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken.

Digitaal vastleggen

De verkregen gegevens worden direct digitaal vastgelegd. De gevonden kabels, leidingen, (riool)buizen en eventueel objecten worden vervolgens vertaald naar gedetailleerde ondergrondse situatie kaarten welke gebruikt worden bij onder andere:

  • Controle van bestaande ondergrondse infra kaarten;
  • In kaart brengen van onbekende ondergrondse situaties;
  • Kabelregistratie (WIBON);
  • Graafschadepreventie.

Wij voeren onze onderzoeken uit met behulp van geavanceerde technieken en detectiemiddelen, zoals de grondradar en radiodetectie gecombineerd met eventuele, minimale proefsleuven. Zonder dat de omgeving daar last van ondervindt, wordt met deze middelen de bodem gescand op de ligging van kabels, leidingen en (riool)buizen.

Daarnaast kan de complete ondergrondse infrastructuur letterlijk in kaart worden gebracht, zodat daarmee bestaande kaarten kunnen worden gecontroleerd. Indien van toepassing, worden voorheen onbekende ondergrondse situaties gemeld en geregistreerd, zoals verplicht volgens de WIBON.

787-14.2-breder

TerraCarta heeft de afgelopen jaren binnen de meest uiteenlopende werkvelden bewezen dé betrouwbare partner te zijn voor onder andere opsporen en registreren van kabels en leidingen.

Bent u benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl