Kabeldetectie & leidingdetectie

TerraCarta is specialist in het opzoeken en vastleggen van kabels en leidingen. Wij hebben onze bedrijfsvoering volledig toegespitst op dit vakgebied en hebben kennis en ervaring op het vlak van:

  • Technieken (graven, detectie, zekerheid)
  • Communicatie met netbeheerders
  • Vergunningen (graven, wegafzetting, vaarwegen, spoor, veiligheid)
  • Wettelijke kaders (WIBON, CROW 500)

Verzamelen, detecteren, interpreteren, karteren, vergelijken, verifiëren en communiceren; dat is het basis stappenplan wat wij hanteren om de kabels en leidingen in de bodem, onder de weg, onder het spoor of in het water, in kaart te brengen. Met ons team van ruim 50 medewerkers beschikken wij over jarenlange kennis en ervaring op het gebied van het lokaliseren en registreren van kabels en leidingen.

Terra Carta is gespecialiseerd in kabels en leidingen lokaliseren

Opzoeken van kabels en leidingen

Bij het kabel- en leidingdetectie kun je denken aan de ondergrondse infrastructuur in de straat. Maar ook liggen er kabels en leidingen onder de rivieren door en wat te denken van snelwegen en spoorwegen. Dit soort kabels kunnen wel tot 10 à 20 meter diep liggen en ook die zoeken we op en brengen we voor je in kaart.

Ontwerpfase

Voorafgaand in de voorbereiding op bouw- en graafwerkzaamheden is het belangrijk om duidelijk in kaart te hebben waar kabels en leidingen zich in de grond bevinden. Een belangrijk doel daarvan het verkrijgen van de juiste gegevens voor het maken van een ontwerp. Immers, wanneer je een ontwerp maakt zonder dat je weet waar de kabels liggen, kun je tegen vervelende verrassingen aanlopen tijdens de uitvoering. In sommige gevallen is zelfs een ontwerp niet eens te maken, waardoor je weer terug naar de tekentafel moet. Om de partijen in de graafketen hiervan te doen doordringen is de CROW 500 opgesteld. Hier wordt ook aangegeven dat kabels en leidingen fysiek moeten worden opgezocht in de ontwerpfase.

Uitvoeringsfase

Een ander belangrijk doel voor het opsporen van kabels en leidingen is graafschade te voorkomen. Ook wordt dit voorkomen van graafschade beschreven in de CROW 500. Het is zelfs een wettelijke plicht dat voordat je gaat graven een KLIC-melding doet en controleert of de bestaande kabels en leidingen kaart verstrekt door het Kadaster (KLIC) kloppen met de werkelijkheid. Daarnaast zal een beschadigde kabel of leiding voor vertraging zorgen en voor onvoorziene kosten en overlast. Tot slot is er nog het veiligheidsrisico dat gemoeid gaat met een beschadigde elektra kabel of gasbuis.

TerraCarta is gespecialiseerd in kabel- en leidingdetectie ter voorkoming van graafschade. Lees ook meer over Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken WIBON en CROW 500.

Vakgebieden en opdrachtgevers

Wij bewegen ons in verschillende vakgebieden, zoals industrie, rail en waterbouw. In deze sectoren kun je je werk alleen goed en professioneel uitvoeren als je op de hoogte bent van voorschriften, vergunningen en veiligheidsregime. TerraCarta heeft de juiste kennis voor het voorbereiden en uitvoeren van werken in deze vakgebieden.

Digitaal vastleggen van gevonden kabels en leidingen

De verkregen gegevens worden direct digitaal vastgelegd. De gevonden kabels, leidingen, (riool)buizen en eventueel objecten worden vervolgens vertaald naar gedetailleerde ondergrondse situatie kaarten waarin de kabels en leidingen in kaart zijn gebracht. Dit kan worden gebruikt bij onder andere:

  • Controle van bestaande ondergrondse infra kaarten
  • Controle bestaande KLIC-melding
  • In kaart brengen van onbekende ondergrondse situaties
  • Kabelregistratie (WIBON)
  • Graafschadepreventie

Wij voeren onze onderzoeken uit met behulp van geavanceerde technieken en detectiemiddelen, zoals de grondradar en radiodetectie. Zonder dat de omgeving daar last van ondervindt, wordt met deze middelen de bodem gescand op de ligging van kabels, leidingen en (riool)buizen. Daarnaast kunnen wij de bevindingen conformeren met proefsleuven, zodat bewijslast onweerlegbaar is vastgelegd.

Afwijkingen in Kabel- en leidingen kaarten

Wij komen in ons werk uiteraard allerlei afwijkingen tegen ten opzichte van geregistreerde gegevens en kabels en leidingen kaarten van de verschillende netbeheerders. Omdat dit dagelijkse kost is voor ons hebben we korte communicatielijnen met de verschillende netbeheerders, zodat we hier snel en efficiënt op kunnen anticiperen. Het melden van afwijkingen bij het kadaster, zoals is omschreven in de wet WIBON is ook één van de taken die we u uit handen kunnen nemen.

De gevonden kabels en leidingen worden digitaal in kaart gebracht

TerraCarta heeft de afgelopen jaren binnen de meest uiteenlopende werkvelden bewezen dé betrouwbare partner te zijn voor onder andere opsporen en registreren van kabels en leidingen en het maken van een betrouwbare kabels en leidingen kaart.

Bent u benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl