TerraCarta actief op diverse zonneparken!

 

Snel, effectief en meer dan alleen een scan. Dat is het eerste wat bij ons opkomt als we het onderscheid moeten duiden tussen de dienstverlening van TerraCarta en die van andere marktpartijen. Inmiddels hebben we van Zeeland tot Groningen al diverse parken in kaart gebracht met een gezamenlijk oppervlak van wel 2.500.000 vierkante meter! Goed voor ca. 600.000 panelen!

Naast het met grondradar scannen van de ondergrond op obstakels, kabels en leidingen worden ons ook meer exotische vragen gesteld zoals het bepalen van de diepte van een folielaag op een vuilstort waar een zonnepark staat gepland zodat de fundatie niet de folie laag doorboort. Wij doen echter meer dan het meetwerk met grondradar, ook wordt bijvoorbeeld het milieukundig onderdeel door ons meegenomen. Daarnaast assisteren we bij het uitzetten van belangrijke knelpunten; zoals het markeren van de exacte ligging van die ene gasunieleiding, het uitzetten van het tracé van de hoogspanning of landmeetkundige controles in het werk. Daarnaast zijn niet alleen zonneparken aanleiding om onze dienstverlening in te zetten. Ook worden wij regelmatig gevraagd om wapening in de fundering of posities van gordingen in kaart te brengen Allemaal ten behoeve van bouwkundig onderzoek voorafgaand aan het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen.

 

Dienstverlening zonnepanelen;

  1. Obstakelonderzoek
  2. Kabel- en leidingonderzoek
  3. Graafschadepreventie
  4. Milieukundig onderzoek
  5. Geotechnisch onderzoek
  6. Bouwkundig onderzoek

 

Opdrachtgevers die ons inschakelen zijn: SolarCentury, SolarFields, SWECO, IB-Vogt, ENGIE, ANTEA, ARCADIS, SHELL, Avebe, gemeente Norg, gemeente Spijkenisse. Bekijk ook ons artikel “TerraCarta = Zonneparken zonneklaar!” https://terracarta.nl/terracarta-zonneparken-zonneklaar/

 

Samen met u werken we aan maatwerk, want niet alle locaties hoeven even intensief bemeten te worden. Wij denken met u mee om het restrisico af te stemmen op uw wensen.