TerraCarta = Zonneparken zonneklaar!

 

Landmeten + Grondradar + Milieukundig + Geotechniek

TerraCarta wordt meer en meer gevraagd voor het in kaart brengen van de ondergrond voorafgaand aan realisatie van zonneparken.
In no-time wordt de ondergrond van meerdere hectares gescand met grondradar op bodemveranderingen, obstakels, kabels en leidingen en vervolgens op kaart gezet,
waarbij ook een landmeetkundige inventarisatie plaatsvindt van het terrein.

Tegelijkertijd wordt er een milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd, waarbij bodemveranderingen uit de grondradargegevens richtinggevend kunnen worden gebruikt zodat er niets gemist wordt.
Op deze manier wordt er tijdens de realisatie nagenoeg geen onvolkomenheid aangetroffen die tot discussie kunnen leiden.

Daarbij verrichtten we onderzoek naar de knelpunten uit de tracéstudie van onder andere de voedingskabels zodat er een compleet beeld wordt verkregen van alle ondergrondse zaken die van invloed zijn op de aanleg van een zonnepark.