Geavanceerde (3D-)technieken voor dataverwerking en -analyse

 

Graag gunnen we u een keer een kijkje op ons kantoor!

 

TerraCarta profileert zich als toonaangevende partij in het opsporen van zinkers en gestuurde boringen, het in kaart brengen van kabels en leidingen, dan wel in het in kaart brengen van de situatie in betonconstructies. Dit gebeurt met geavanceerde apparatuur, maar ook simpelweg met de schop. Dit levert allemaal data op die weer verwerkt moet worden op tekening of in een (3D-)model.

 

Wij gebruiken geavanceerde (3D-)technieken voor dataverwerking en -analyse. Naast dat wij beschikken over de vaardigheden om te werken met de programma’s die gekoppeld zijn aan onze apparatuur, werken wij ook met tools waarin wij data kunnen verwerken. wij zijn dan ook in staat uiterst nauwkeurige (3D-)informatie aan te leveren.

 

 

 

Waarbij we voorheen konden volstaan met het leveren van een hardcopy (PDF), zien we steeds meer verandering naar het leveren van informatie voor geavanceerde BIM- en/of GIS-systemen. Daarnaast zien we een ontwikkeling waarbij ons ook de vraag wordt gesteld over advies aangaande de impact van onze bevindingen. Immers wanneer kabels anders liggen dan wat men verwacht kan bijvoorbeeld een ontwerp niet meer worden gerealiseerd. In de railsector werken we zodoende al aan het product “maakbaar ontwerp”. Hierbij komen onze datainwinning-skills en ontwerp-skills samen.

 

Ook in de bouwsector maken we gebruik van data-analyse en verwerking. Zo hebben we een brug volledig ingescand zowel van de buitenkant als de binnenkant, dus binnen in het beton. Vervolgens is er van deze brug een 3D-draadmodel gemaakt van de wapening. De te verrichten betonboringen zijn in dit draadmodel gezet en er is een ‘clash detectie’ gedaan. Zo kunnen we, tot op de centimeter nauwkeurig, voorspellen waar boringen de bewapening zullen raken en kunnen we de geplande boorpunten verplaatsen. De nieuwe boorpunten kunnen we vervolgens uitzetten op de brug met een laser waardoor er geen wapening meer geraakt wordt.

 

 

Een ander concept wat we hebben ontwikkeld, is de directe koppeling tussen veldwerk en de tekenkamer. Het gebouw van Economische zaken wordt door ons gescand op ligging van wapening, kabels en leidingen en andere constructie-elementen. Hier worden vervolgens boringen geplaatst om de constructie te versterken. Het bijzondere dat we hier hebben ontwikkeld is dat op het moment dat onze betonrobot de scan heeft uitgevoerd dat we op kantoor direct online de data kunnen interpreteren, Vervolgens bepalen we de juiste posities van de te plaatsten boringen, die door dezelfde robot weer op het plafond worden gespoten.

 

 

Een andere veelbelovende ontwikkeling die we graag met jullie delen is onze nieuwe app, de ‘TerraViewer’. Deze app zal velen ondersteunen bij het voorkomen van graafschade. De TerraViewer is ontworpen voor bedrijfsterreinen. In deze app is direct duidelijk waar welke kabel of leiding ligt. Ook kan eenvoudig op locatie worden genavigeerd naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. 

 

Zo wordt niet alleen graafschade voorkomen, maar ook worden zaken als onderhoud en beheer van uw leidingen vele malen makkelijker. 

 

Binnenkort meer over de TerraViewer!