Innovatieve oplossingen voor waterstofambitie van Gasunie

In samenwerking met de Koninklijke Oosterhof Holman gaat TerraCarta de uitdaging aan om het uitgebreide leidingennetwerk van Gasunie in kaart te brengen.

Gasunie gaat waterstof transporteren via hun bestaande gaspijpleidingen. Om dit te kunnen verwezenlijken, zijn verschillende aanpassingen aan hun huidige ondergrondse pijpleidingsysteem noodzakelijk. Een belangrijke focus ligt op de vervanging van bestaande afsluiters, aangezien de huidige afsluiters niet geschikt zijn voor waterstoftransport.

Om de aannemer die verantwoordelijk is voor de installatie van de waterstofafsluiters van de juiste informatie te voorzien, heeft Gasunie TerraCarta de opdracht gegeven om het bestaande leidingsysteem in te meten.

Normaal gesproken worden deze ondergrondse leidingen blootgelegd en ingemeten, maar deze aanpak kan zeer verstorend zijn, met name wanneer leidingen tot wel 4 meter diep begraven liggen. TerraCarta maakt gebruik van alternatieve technieken, zoals grondradar (GPR), elektromagnetische lokalisatie (EML) en spuitlans. Onze techniek is in staat om zowel de leidingen van Gasunie nauwkeurig in kaart te brengen zonder significante verstoring, als ook om de leidingen van andere netbeheerders op locaties van Gasunie te controleren.

Indien de ligging van de leidingen afwijken van de KLIC-kaarten, worden deze direct behandeld en gerapporteerd aan deze netbeheerders volgens de CROW-500 richtlijnen.

Inmiddels hebben we een tiental van deze locaties ingemeten. Tenslotte maken wij geen gebruik van zware machines, dus de impact van dit project op het milieu is ook aanzienlijk lager. Dit resulteert in een CO2-reductie tot wel 70%.