Wie een gat graaft voor een ander…

Het elektriciteitsnet wordt uitgebreid en TerraCarta helpt daarin mee!

 

Dat de gasprijzen hoog zijn de afgelopen maanden is onderhand geen nieuws meer. Het gevolg van deze hoge gasprijzen is dat mensen steeds meer overgaan op elektriciteit, denk aan; koken, verwarmen etc. Daarnaast hebben ook (nieuwe) zonnepanelen, laadpalen en dergelijke een stroomverbinding nodig. De nood is zelfs zo hoog dat in sommige delen van het land aangeschafte zonnepanelen niet aangesloten kunnen worden op het net en derhalve vervalt de mogelijkheid tot teruglevering. Om aan de groeiende vraag van stroom te kunnen voldoen hebben (sommige) netbeheerders ervoor gekozen om hun elektriciteitsnet uit te breiden.

Onderstaand is een overzicht te zien van de huidige elektriciteitsgebieden van de verschillende netbeheerders.

Voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet is het nodig om te weten waar er ruimte is om kabels te leggen. Dit is waar TerraCarta om de hoek komt kijken. In opdracht van Van Gelder detecteren TerraCarta’s meetspecialisten de kabels en graven vervolgens proefsleuven zodat de ondergrond inzichtelijk wordt conform de CROW500-richtlijn. De data die voortkomt uit deze detectietechnieken en aangravingen wordt verwerkt door dataspecialisten op kantoor, waarna een duidelijk en compleet overzicht van de ondergrond het resultaat is.

 

TerraCarta gebruikt voornamelijk detectietechnieken om de kabels en leidingen op te sporen en combineert dit met aangravingen ter verificatie, hierdoor zijn de hoeveelheid aangravingen die gedaan moeten worden aanzienlijk minder dan bij andere partijen. Bovendien wordt dan niet alleen plaatselijk de bodem in kaart gebracht, maar ook tussen de verschillende proefsleuven is duidelijk hoe de kabels en leidingen lopen.

 

Een overzicht van de bodem gemaakt door TerraCarta geeft netbeheerders, zoals Liander, de mogelijkheid veiliger en sneller de capaciteit van hun elektriciteitsnet uit te breiden en zo kunnen wij met z’n allen duurzamer leven!

Voorbeeld van een eindresultaat (verschillend per project).