WIBON, informatieplicht en onderzoeksplicht

 

TerraCarta beweegt zich regelmatig in het spanningsveld van “plichtplegingen” van anderen.

TerraCarta heeft voor het opsporen van Zinkers & Gestuurde Boringen een schema opgesteld. Hierbij wordt het “wettelijk kader” getoetst aan “fysieke handelingen” Dit gebeurt om te voldoen aan de minimale inspanning die van de aannemer geëist wordt. En wat schetst onze verbazing?
Meer doen dan de minimale eis, is goedkoper!

TerraCarta ontzorgt opdrachtgevers van hun zorgplicht. Dit doen wij door te controleren of hun initiatief geen conflict heeft met de werkelijke ligging van kabels en leidingen. Voordat aannemers een schop in de grond zetten,  onderzoeken wij of kabels en leidingen op hun plek liggen, een preventiemaatregel in relatie tot de onderzoeksplicht. En wanneer netbeheerders niet kunnen voldoen aan de informatieplicht, dan zorgen wij dat de juiste informatie boven water komt.

Doordat we ons bewegen in dat spanningsveld en zodoende een enorme ‘bak’ aan ervaring opdoen, komen we erachter dat de verschillende “culturen” nog niet optimaal op elkaar ingespeeld zijn. “De wet” heeft het in beginsel goed uitgedacht hoor, maar er is een groot verschil in de spanningen rond een aannemer die iets wil realiseren en een netbeheerder die iets beheert.

Zinkers & Gestuurde boringen

In feite is het namelijk zo dat wanneer TerraCarta een kabel moet opzoeken, en deze kabel meer dan een meter afwijkt dan wat de netbeheerder heeft doorgegeven, de netbeheerder onjuiste informatie heeft verstrekt. Als TerraCarta de kabel meer dan een meter afwijkend gevonden heeft, dan moet TerraCarta dat uiteraard melden zodat de netbeheerder haar informatie kan corrigeren. Maar wat nou als TerraCarta de kabel nog steeds niet gevonden heeft?

Als de kabel niet binnen een meter wordt teruggevonden moet je eerst iets verder zoeken, maar uiteindelijk kun je aantonen dat de kabel niet binnen 1,5 meter wordt teruggevonden. Als je dit kunt aantonen moet vervolgens de eigenaar van de kabel zorgen voor de juiste informatie. Wij hebben nu meermalen deze situatie ondervonden en contact gelegd met de netbeheerder. Samen met de netbeheerder proberen we dan te achterhalen waar de kabel wel ligt. Uiteindelijk terugkijkend op enkele honderden situaties en analyse op de bestede uren, komen we tot de conclusie dat de kosten van even wat verder zoeken, minder tijdrovend en energie kost dan het overleg met de netbeheerder.

Pilot KPN!

Met KPN slaan we nu een andere weg in. Wij zijn namelijk bezig met een pilot waarbij we direct mogen anticiperen op een afwijking. Wijkt iets af dan mogen we direct onder regie van KPN, vervolgstappen nemen. Bijvoorbeeld:  Vinden we een kabel die meer dan een meter afwijkt, dan mogen we direct doorzoeken volgen en corrigeren in het systeem. We voorkomen hiermee dusdanig veel onnodige communicatie dat alle partijen erbij gebaat zijn, zowel financieel als maatschappelijk. De aannemer is direct geholpen, de netbeheerder heeft haar informatie op orde en de opdrachtgever heeft geen stagnatie.