Van ProRail tot Monorail

 

De meetspecialisten van TerraCarta zijn regelmatig langs de rails te vinden om kabels op te zoeken, maar ook om milieukundig of geotechnisch onderzoek te verrichten. We zien de railsector in al haar facetten; ProRail, Lightrail, Tramrail, in het duits “Schiene” en sinds kort dus ook Monorail!

Graafschadepreventieonderzoek
In dit geval mochten we op 1 van de attractieparken die Nederland rijk is een graafschadepreventieonderzoek uitvoeren voor ophanden zijnde nieuwbouwplannen. Door zorgvuldig alle kabels en leidingen in kaart te brengen wordt schade voorkomen en kan tijdens de uitvoering gericht gewerkt worden en gebruik worden gemaakt van bestaande ondergrondse infrastructuur.

Vakmanschap & netkennis
In dit geval was het geen “lange halen, vroeg thuis”. Als het bovengronds kronkelt, moet het ondergronds blijkbaar ook.
Uiteindelijk hebben we in no-time alles in kaart kunnen brengen waarbij we alle facetten van onderzoek uit de kast konden trekken zoals de inzet van grondradar, radiodetectie, schouwen, proefsleuven, milieukundig onderzoek en uiteraard vakmanschap & netkennis.