Underground Imaging 3D-AR-AI

 

TerraCarta is trots op de samenwerking met SHELL aan Underground Imaging (UGI). Dit is een online omgeving voor het verrichten van een 3D-detectie-onderzoek naar kabels en leidingen. In eerste instantie hebben we een uniforme methode gecreëerd om snel en efficiënt data in te winnen met detectietechnieken. Voor nu zijn dat Ground Penetrating Radar (GPR) en Elektro Magnetisch Lokaliseren (EML) maar we onderzoeken ook andere technieken als akoestiek en gradiometrie. De ingewonnen detectiegegevens conformeren we met bestaande tekeningen, putinspecties, nagraven of vacuuming. Hierdoor neemt de betrouwbaarheid van de dataset enorm toe. Inmiddels hebben we op deze wijze al heel veel gegevens ingewonnen zodat we op basis van deze gegevens kunnen voorspellen wat we ondergronds zullen aantreffen met behulp van Artificial Intelligence (AI).

 

Het interpreteren van de gegevens resulteert in een 3D-omgeving die we ontsluiten op een mobiele telefoon met Augmented Reality (AR). Hierdoor kun je direct in het veld anticiperen op de ligging van de door ons gedetecteerde kabels en leidingen. Tegelijkertijd kan de aannemer met diezelfde telefoon de AS-Build gegevens vastleggen en hebben we een optimale controle over de gehele keten van initiatief tot resultaat.