Innovatie: TerraCarta wil kunnen rondkijken op grote diepte!

Toen we in 2011 een test deden of we een “gestuurde boring” konden terugvinden op 8 meter diepte, hadden we nog niet zo direct voor ogen wat de impact zou zijn van het feit dat het op dat moment mogelijk werd om een uitspraak te doen over de ligging van kabels en leidingen op grote diepte.

 

Financiële impact

Het bleek een grote verandering teweeg te brengen in relatie tot wettelijke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden tussen aannemer en opdrachtgever. Daarbij gaat het vervolgens ook direct over zaken met een hoge financiële impact. Voorbeelden die we gezien hebben zijn; de bouw van een brug die niet door kan gaan of het beschadigen van een leiding op grote diepte, die niet gerepareerd kan worden waardoor er opnieuw een gestuurde boring gemaakt moet worden.

 

Zekerstellen

Inmiddels brengen we dagelijks “gestuurde boringen” en “zinkers” in kaart, waarbij TerraCarta een grote verantwoordelijkheid draagt in het leveren van de juiste gegevens. Omdat we ons deze verantwoordelijkheid goed beseffen, willen we altijd hetgeen we hebben opgespoord bevestigen door de “gestuurde boring” aan te lansen, zodat we hebben zeker gesteld dat we de leiding hebben opgespoord. Aanlansen is zwaar werk en wanneer er puin op de bodem ligt of wanneer een leiding onder moeilijk doordringbare bodemlagen ligt is dat aanlansen niet altijd mogelijk. Maar desondanks, TerraCarta zou TerraCarta niet zijn, als we ons daarbij zouden neerleggen!

 

Innovatie

Zodoende zijn we begonnen met een innovatie programma waarbij we de zekerheden van de gevonden “gestuurde boring” willen verhogen en vervolgens tastbaar willen maken. Met behulp van radiodetectie apparatuur hebben we een eerste prototype gemaakt, waarmee we de richting en de afstand tot de kabel willen bepalen vanuit de spuitlans en dus kunnen zien waar de leiding exact ligt. Daarbij willen we deze gegevens kunnen vastleggen zodat onomstotelijk vaststaat dat we de leiding hebben gevonden, onderbouwd met meetwaardes. Op deze manier verwachten we hogere zekerheden, kleinere marges en grotere werkdiepte te kunnen bewerkstelligen.