TerraCarta werkt aan innovatieve opspoormethode van huisaansluitingen (HSA’s).

 

Naar aanleiding van de ongevallen in Diemen, Den Haag en Urk met gashuisaansluitingen heeft de toezichthouder van de gasnetbeheerders besloten dat alle gas HSA’s binnen een jaar digitaal ontsloten moeten worden via KLIC.
TerraCarta werkt hard aan een techniek waarmee snel en efficiënt HSA’s in kaart kunnen worden gebracht met een hoge nauwkeurigheid.

Uit eerste testen door TerraCarta uitgevoerd blijkt dat akoestiek gebruikt kan worden om een  signaal op een kunststof leiding te zetten.
Door middel van het plaatsen van een trilling van een bepaalde frequentie op de gasleiding in de meterkast is het mogelijk om deze frequentie te volgen.
Omdat geluid zich in verschillende media met verschillende snelheden verplaatst, wordt onderzocht in hoeverre dit de metingen beïnvloedt en in hoeverre dit verder kan worden benut.

Hiervoor werkt TerraCarta samen met diverse partijen om met behulp van bodemmicrofoons te onderzoeken hoe en welke geluiden zich verplaatsen onder welke verschillende omstandigheden en condities.

Wanneer meer bekend is over geluidsontwikkeling in de bodem zal TerraCarta onderzoeken hoe geluid zich verplaatst op de leiding.
Vanuit gesprekken met ontwikkelaars op het gebied van flowmeters middels piëzometrie blijkt dat het beinvloeden van de hoek, frequentie, frequentieafstemming op de diameter grote invloed heeft op voortplantingsrichting, snelheid en sterkte. Ook dit gaat TerraCarta uitgebreid onderzoeken.

 

TerraCarta beoogt hier mee een efficiënte detectiemethode te ontwikkelen voor HSA’s die een maatschappelijke bijdrage levert aan de veiligheid van dit land.

 

Het onderzoek wordt mede gesubsidieerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de Europese Unie door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.