TerraCarta specialist in het karteren van perrons!

CROW 500, WIBON zijn Nederlandse begrippen om zorgvuldig te kunnen graven. In Duitsland daarentegen kennen ze deze begrippen niet, maar daar zijn wij als TerraCarta wel heel druk. Op dit moment zijn we drukdoende om verspreid door Duitsland diverse perrons in kaart te brengen. Wij karteren hier de ligging van kabels en leidingen op een grondige wijze waarbij alle ondergrondse elementen in kaart worden gebracht met grondradar (GPR). Daarbij doen we een controle op dat grondradaronderzoek, want het moet immers grondig.

Wat met grondradar wordt gevonden wordt gecontroleerd aan de hand van elektromagnetisch lokaliseren (EML). Daarnaast voeren we nog een controle uit aan de hand van bovengrondse objecten, immers als er een lampje brandt dan is dat meestal niet draadloos!

Naast de kabels en leidingen die we in kaart brengen, brengen we ook de ondergrondse obstakels in kaart. Hierbij werken we samen met ARMAEX die deze obstakels beoordeeld of nader onderzoekt in relatie tot niet gesprongen explosieven. Gezamenlijk hebben we zo al meerdere perrons opgepakt en het eerstvolgende station is Hauptbahnhof Dortmund.

TerraCarta is in Nederland zorgvuldig, in Duitsland……. Grundlich!