TerraCarta Preferred Supplier KPN!

 

TerraCarta is samen met KPN in 2018 begonnen met een pilot om “afwijkende liggingen” in de vorm van bijvoorbeeld, gestuurde boringen en zinkers, in de praktijk te onderzoeken.

 

Het melden van een “afwijkende ligging” moet leiden tot een steeds betere registratie van onze ondergrondse kabels en leidingen bij netbeheerders. Immers, wanneer je kenbaar maakt dat iets afwijkt, dan pas kan het worden gecorrigeerd. In de praktijk bleek destijds dat netbeheerders hier onvoldoende op waren ingericht. Als reactie vanuit de aannemerij hoorde je daarom vooral, “er wordt toch niks mee gedaan”, “het kost te veel tijd, wie gaat dat betalen”, “ik hoor niks terug van mijn melding”, “het wordt toch onjuist verwerkt”…

 

Uit onze pilot blijkt dat door proactief te handelen, er veel kosten worden bespaard, schades worden voorkomen en dat er tijd wordt bespaard. Het is zelfs zo dat daar waar dit nodig is, KPN het initiatief neemt om de juiste gegevens op voorhand in te winnen. Dit resulteert vervolgens weer in snellere besluitvorming en realisatie van civiele constructies. Opsporen van zinkers en gestuurde boringen en vervolgens digitaal vastleggen is heel specialistisch werk. Het succes van de pilot, het specialistische karakter en het positieve effect op het maatschappelijk belang heeft geleid tot een “Preferred Supplier-ship” tussen TerraCarta en KPN.