TerraCarta op trede 3 van de CO2-Prestatieladder: op naar trede 5!

 

TerraCarta heeft zich eind 2021 weten te certificeren voor de CO2-prestatieladder trede 3. Het terugdringen van energieverbruik en de CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van de klimaatveranderingen, zorgen voor een leefbare omgeving en zorg voor een leefbaar milieu. Wij zijn ons bewust van de nut en noodzaak van duurzaam ondernemen en zien het als onze maatschappelijke verplichting om hierbij, onder andere, de CO2-emissie te verlagen.

 

Ons doel is om binnen een aantal maanden van trede 3 naar trede 5 te klimmen!