TerraCarta maakt de energietransitie CROW500 proof

Bedrijven in Nederland staan voor een enorme opgave op het gebied van de energietransitie. Door de overgang naar elektriciteit wordt er van de gehele civiele branche een enorme inspanning verwacht. De tenders van de verschillende netbeheerders vliegen ze om de spreekwoordelijke oren.

 

Als specialistische service provider in de civiel technische sector speelt ook TerraCarta B.V. in op de ontstane situatie. TerraCarta combineert haar technische kennis en kunde met de capaciteit van haar exclusieve partner. Op deze manier kan zij voldoen aan alle vragen uit de markt. Samen zorgen zij ervoor dat een ontwerp tracé wordt gecontroleerd op maakbaarheid in vergelijk met de theoretische ligging van de bestaande kabels en leidingen. De data wordt daarbij eenduidig vastgelegd en ontsloten naar onze opdrachtgevers. Dat kunnen zowel netbeheerders als civiele aannemers zijn. Beide marktpartijen hebben baat bij de data en de analyse die TerraCarta kan leveren. Op basis hiervan kan een definitief ontwerp (DO) worden omgezet naar een uitvoeringsontwerp (UO) óf zal het DO dienen te worden aangepast omdat de praktijk niet overeenkomt met de theorie.

In het geval van een afwijkende ligging behoort ook de afstemming met de netbeheerder en het Kadaster tot de diensten die TerraCarta biedt.

 

Dit benadrukt direct het grote voordeel voor de markt: TerraCarta is een onafhankelijke marktpartij met kennis van zaken die, conform CROW500, in staat is om alle relevante ondergrondse infra informatie op grote schaal vast te leggen. Dit kan variëren van een standaard kabel of leiding onderzoek tot en met een onderzoek naar de ligging van gestuurde boringen en zinkers.

Wind turbine solar panel renewable energy