TerraCarta draagt bij aan veilige kades in Amsterdam

Niet alleen is het de hoofdstad van Nederland, het is een stad met een geschiedenis. Met dank aan de 17e eeuw bekend om haar smalle gevels en vele grachten. Het gaat inderdaad over… Amsterdam!

De staat van een groot aantal kades in Amsterdam heeft de gemeente genoodzaakt om een groot kade herstel programma in het leven te roepen. Het is logisch dat de bouwwerken in de historische binnenstad na honderden jaren een keer aan vervanging toe zijn. Ze zijn niet gebouwd voor de zware belasting en het intensieve gebruik van tegenwoordig.

In kaart brengen zinker bij de Geldersekade.

 

Voor de vervanging en versterking van de kademuren is er een grote ingreep nodig in de bodem. Tijdens en vooraf aan de werkzaamheden is het daarom van groot belang te weten hoe de ondergrondse infra gepositioneerd is. TerraCarta brengt de kabels en leidingen in kaart langs de grachten, maar spoort ook de zinkers en gestuurde boringen op ín de Amsterdamse grachten!

 

TerraCarta voert voor meerdere aannemer combinaties, individuele netbeheerders en de gemeente Amsterdam onderzoeken uit. Bij onder meer de Prinsengracht is TerraCarta aan het werk zodat het herstel van de kade op die locatie veilig en zonder schade aan de ondergrondse infra, conform de CROW500, kan worden uitgevoerd.

 

TerraCarta vindt het prachtig om op deze manier een bijdrage te leveren aan het behoud van de historische binnenstad van Amsterdam!