TerraCarta helpt Heerenveen met de CROW500

 

TerraCarta is door gemeente Heerenveen gevraagd te helpen bij het project: “Programma Centrum Heerenveen”. Een omvangrijk project waarbij TerraCarta het opsporen van de ondergrondse kabels en leidingen voor haar rekening neemt waarmee de gemeente voldoet aan de eisen gesteld in de richtlijn CROW500.

 

Door middel van een non-destructief onderzoek kan TerraCarta, met minimale hinder voor de bewoners, de ondergrondse kabels en leidingen van deze mooie Friese plaats in kaart brengen. Dit onderzoek wordt gedaan in overeenstemming met de richtlijn CROW500 en zorgt ervoor dat de gemeente weet hoe ze moeten handelen bij de afwijkende kabels en leidingen en een uitvoerbaar ontwerp kan creëren zodat schade aan ondergrondse kabels en leidingen voorkomen wordt.

 

 

 

TerraCarta wenst de gemeente veel succes toe bij de uitvoering!