TerraCarta = Continuïteit ondanks COVID 19

Ondanks de verlammende gevolgen die COVID 19 in sommige branches teweegbrengt, kunnen de bouw, de agrarische en de civiele sector toch nog enigszins het hoofd boven water houden. Deze sectoren hebben natuurlijk ook zo hun strubbelingen gehad met PFAS, stikstof en dubieuze plotse beleidswijzigingen, maar ondanks alles konden we als sector wel grotendeels doorwerken.

GEO-Sector
Ook nu waar de contactberoepen, horeca en andere sectoren plotseling helemaal moeten stoppen, kunnen wij nog door. Dit dankzij de communicatiemiddelen van de huidige tijd en de wijze waarop we ons kunnen beschermen in ons werk. We moeten alleen wel oppassen dat we ons niet laten verlammen door angst. Vandaar dat de GEO-sector een oproep doet – “ het werk zomin mogelijk onnodig op te schorten of af te zeggen”, – zodat deze sectoren niet direct een beroep hoeven doen op het pakket aan steunmaatregelen van de overheid.

Het Rijk
Ook heeft vervolgens het Rijk de graafsector opgeroepen om nog meer bewust te zijn van het feit dat we belangrijk werk verrichtten aan “essentiële aders” van onze maatschappij, immers een graafschade geval in de buurt van een ziekenhuis, waardoor het moet worden ontruimd, is het laatste wat we willen op dit moment.

TerraCarta draait nog op volle toeren ondanks dat het kantoor leeg is. We werken vanaf huis en de veldploegen werken solitair, nemen de afstandregel in acht, teams rijden apart en al onze specialisten zijn voorzien van alle beschermende middelen.

Hierbij willen we duidelijk laten horen aan Opdrachtgevers en de Graafsector: WE STAAN VOOR JULLIE KLAAR – 24/7

Graafschadepreventie = TerraCarta

Lees hier de brief van de GEO-sector

Lees hier de brief van Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat