TerraCarta brengt de database van de ondergrond op orde

 

Het in kaart brengen van de ondergrond stopt niet nadat de kabels of leidingen zijn opgespoord, in tegendeel; dan begint het.

 

Voorafgaand aan het opsporen wordt er eerst theoretische informatie over de kabels en leidingen opgevraagd zoals; de ligging en netbeheerder. Aan de hand hiervan wordt een onderzoek gedaan. Wanneer blijkt dat de ligging in de praktijk afwijkt van die in de theorie moet dit – volgens de WIBON – worden gemeld. Deze melding heet een afwijkende ligging.

 

In 2022 zijn er bij het Kadaster ruim 1200 afwijkingen gemeld. Daarvan nam TerraCarta 10% voor haar rekening. Daarnaast heeft TerraCarta samenwerkingen met meerdere netbeheerders binnen Nederland, zoals KPN, Stedin en Ziggo. Binnen deze samenwerking worden de afwijkende liggingen direct gemeld en gecorrigeerd waardoor de netbeheerder wordt ontzorgd.

 

Het melden van een afwijking is noodzakelijk niet alleen omdat het de wet is, maar tevens omdat er heel risicovolle situaties kunnen ontstaan wanneer een afwijkende ligging niet bekend is. Begin dit jaar nog werd er een gasleiding geraakt tijdens het sonderen. Deze boring week zo’n 7 meter af van de theorie in de KLIC-melding. Deze boring is nu buiten dienst, maar de situatie had heel anders af kunnen lopen.

 

TerraCarta meldt elke afwijking die zij tegenkomt bij het Kadaster. Zo vermindert TerraCarta de kans op ongelukken of schades, wordt de ondergrond in kaart gebracht en de database weer op orde gebracht. TerraCarta kan door haar opgedane kennis en ervaring elke partij in de graafketen helpen en adviseren bij een afwijkende ligging of registratie.

 

Bent u benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.