TerraCarta aan de slag met spoorklus regio Zuid-Oost.

 

TerraCarta ’s specialisme wordt voortdurend ingezet bij het spoor. Ook nu werken we samen met RailTD aan een mooie klus van bijna 40 KM lengte in het zuiden van het land.

Veel mensen uit de railwereld kennen ons natuurlijk van het detecteren van kabels en leidingen, maar we doen veel meer dan dat. In de voorliggende klus gaan we onder andere de volgende zaken aanpakken;

  • Ballastonderzoek
  • Obstakelonderzoek (ABC-maten en detectie)
  • Kabels en leidingen ProRail (detectie en proefsleuven)
  • Kabels en leidingen derden (detectie en KLIC)
  • Kwaliteitsbepaling schouwpad (materiaal en vrijkomende grond)
  • Verkennend bodemonderzoek
  • Landmeetkundig onderzoek

 

De ingewonnen gegevens worden vervolgens weer door RailTD gebuikt voor engineeringswerkzaamheden zoals ontwerp, veiligheidplannen, aanbestedingsdossiers en contractramingen.

 

TerraCarta heeft in 2017 het milieuadviesbureau Bakker Bodemonderzoek overgenomen en heeft sindsdien een aantal veranderingen doorgevoerd. Naast milieukundige certificering zijn onze veldwerkers bijvoorbeeld ook opgeleid tot “Voorman Spoorse Kabels” (VSK). Milieukundig onderzoek, detectiewerk, landmeetkundige vastlegging en het graven van proefsleuven zijn werkzaamheden die door ons vakkundig worden uitgevoerd en gerapporteerd. Maar ook ontzorgen we bij het reviseren en muteren van de BBKS-bladen.

 

Naast deze bekende diensten werken we met ons innovatieteam continu aan verbetering. 3D-scannen van proefsleuven, dataloggen van kabelzoekers en artificial intelligence op radardata. Niet alledaagse innovaties waar we aan werken met uiteindelijk 1 doel, een uniform en controleerbaar werkproces van hoge kwaliteit en herleidbare datastromen. Uiteindelijk gaan we een methode ontplooien waarbij de vastgelegde gegevens zo feitelijk zijn dat niemand er meer omheen kan. Want zeg nou zelf; een grondwerker die de bevindingen in een sleuf op schets zet of een 3D-scan van die sleuf, welke gegevensbron is feitelijker?