SWECO railproject Gouda

Op het spooremplacement Gouda zijn ingrijpende werkzaamheden aan de sporen en kabel infrastructuur gepland. In maart 2016 heeft Advies- en ingenieursbureau Sweco aan TerraCarta opdracht gegeven voor een kabel- en leidingonderzoek door circa 350 proefsleuven te graven. Vanwege de risico’s in een dergelijke operatie, dienen de nodige (onder andere ook treindienst-beperkende) maatregelen genomen te worden.

TerraCarta bedacht samen met het Sweco projectteam een aanpak waardoor het fysieke, grotendeels handmatige graafwerk nagenoeg geheel vervangen kon worden door de inzet van grondradar– en radiodetectie. Op deze manier konden de werkzaamheden toch binnen de beschikbare tijd en veiliger worden uitgevoerd.