Zowel STEDIN als KPN zetten hun raamcontract door met TerraCarta !

Daar waar STEDIN een raamcontract heeft afgesloten voor het karteren van gestuurde boringen, heeft KPN een raamcontract afgesloten voor het karteren en muteren van ‘afwijkende ligging situaties’.


Afwijkende ligging

KPN heeft in de laatste 3 maanden van 2018 een pilot uitgevoerd samen met TerraCarta waarbij ‘afwijkende ligging situaties’ tot in detail zijn onderzocht.
Dit betroffen eenvoudige aansluitingen tot belangrijke ‘levensaders’ van het hoofdnet.
De afwijkingen die hersteld zijn, zijn niet alleen positiegegevens, maar ook afwijkingen in inhoud en/of labelregistratie.
Omdat TerraCarta tegelijkertijd samen met VWT bezig is met het opzetten van een storingsdienst op het KPN netwerk, is de efficiëntie in foutopsporing bij ‘afwijkende ligging situaties’ sterk toegenomen.

Proactief
STEDIN heeft in 2018 meerdere malen beroep gedaan op de kennis en kunde van TerraCarta.
Door proactief duidelijkheid te verschaffen in bouwsituaties waar vraagtekens liggen bij de ligging van gestuurde boringen en zinkers, zijn in een vroeg stadium risico’s op graafschade tot een minimum beperkt.