Provincie Noord Holland uiterst tevreden over TerraCarta!

 

Provincie Noord Holland wil de N243 verbeteren en veiliger maken. Om aan deze eisen te kunnen voldoen moet eerst de kade van de Noordervaart verstevigd worden die parallel naast de weg ligt.

Deze verbetering van de kade betekent wel dat de damwanden langer moeten worden dan dat deze nu zijn. De kabels die nu van links naar rechts onder de Noordervaart door liggen, liggen allemaal ondieper dan die 9 meter en moeten dus exact in beeld worden gebracht.

Als men namelijk de exacte positie van de kabels weet kan men daar de juiste maatregelen treffen om een voldoende stevige constructie te bouwen zonder dat de kabels worden beschadigd.

 

TerraCarta is gevraagd om over een lengte van grofweg 10 kilometer alle kabels en leidingen op te sporen zodat er een efficiënt plan gemaakt kan worden en dat straks de aannemer zonder onzekerheden aan de slag kan gaan en dus geen schade zal veroorzaken.

In totaal hebben we een 70-tal kabels (in de vorm van zinkers en gestuurde boringen) in kaart gebracht en juist op tekening gezet. Daar waar de leidingen afwijkt is de afwijking gemeld bij het kadaster zodat de netbeheerder de informatie ook juist in haar systeem heeft.

 

De provincie werd ondersteund door de technische expertise van GOconnectIT en de samenwerking tussen de 3 partijen was uitstekend! De kennis en kunde van GOconnectIT, de besluitvaardigheid en communicatie door de Provincie hebben bijgedragen aan een vlekkeloos onderzoek!

 

Daarnaast werden we ook gewaardeerd door de omgeving. De veldwerkers van TerraCarta werden regelmatig verwend met koffie en zelfs warme gevulde koeken stonden op t menu wanneer we in weer en wind bezig waren met ons werk. De provincie Noord Holland heeft nog een leuk filmpje gemaakt waarin te zien is hoe we ons detectiewerk bevestigen met behulp van aanlansen. Detecteren is leuk, maar bevestigen is zeker!