Onze afstudeerder Cum Laude geslaagd!!!

 

Christian Versloot heeft als student bij Universiteit Twente begin dit jaar TerraCarta benaderd met de vraag of wij met hem wilden nadenken over het herkennen van reflecties in grondradardata.

Na een korte kennismaking doken we al heel snel de diepte in. Al snel komen we op details als hetgeen waarin TerraCarta zich onderscheidt van andere bedrijven. Een belangrijk detail is dat we ons volledig hebben toegespitst op kabels en leidingen en dat we door onze ervaring, reflecties kunnen benoemen.

Bijvoorbeeld; Door onze jarenlange ervaring kunnen wij in de grondradarbeelden het verschil zien tussen een kabel en een watergevulde buis. Daarbij heeft TerraCarta jarenlang al haar data netjes gerubriceerd en opgeslagen. Grondradar-samples, foto’s van opgegraven objecten, lokale condities en weersomstandigheden. Samen komen we al snel tot de conclusie dat er een mooie uitdaging ligt in reflectie identificatie in plaats van reflectie herkenning.

 

Christian heeft ons vervolgens verstelt doen staan met hetgeen hij tot stand heeft weten te brengen. Uiteindelijk is het hem gelukt om tijdens het afstudeerprogramma een score van 86% te behalen.

De wijze waarop hij dit gedaan heeft en de heldere wijze waarop hij het heeft uitgelegd, opgeteld bij hetgeen hij verder heeft weten te presteren, heeft hem met “vlag en wimpel” doen slagen, gewoon Cum Laude afstuderen!

 

Geslaagd en mooie afronding, op naar een nieuwe start – Niet alleen TerraCarta maar ook SHELL is geinteresseerd!!!