Bevers in Drenthe!

 

Naast kabels en leidingen opsporen, wordt TerraCarta ook gevraagd metingen te verrichtten voor andere doeleinden.

Sinds enkele jaren worden er weer bevers gesignaleerd in noordoost Nederland. Onze opdrachtgever constateert dat dit risico’s met zich mee kan brengen in relatie tot graafschade die de sterkte van deze dijken zouden kunnen verzwakken.

Het blijkt dat bevers naast het bouwen van dammen en nesten, ook tunnels kunnen graven, die onder de waterspiegel beginnen en doorlopen tot in de oever of dijk. De holte die daardoor ontstaat in de oever is te zien met grondradar.

TerraCarta meet zodoende periodiek oevers en dijklichamen van het stroomgebied van de Hunze in met grondradar om ondergrondse gangen te detecteren. Op basis van onze informatie kan onze opdrachtgever haar preventieve maatregelen afstemmen op de situatie die is ontstaan.