Lansen 2.0 ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Het opsporen van Kabels en leidingen onder watergangen door, is momenteel een arbeidsintensieve activiteit.

Hoogwaardige techniek wordt gecombineerd met een aanzienlijk deel zwaar fysiek werk. Dit fysieke deel heeft invloed op medewerkers, de natuur en het kostenplaatje.

Doel is om door het samenvoegen in combinatie met het ontwikkelen van andere technieken tot een nieuw uniek concept te komen.

Het project wordt mede mogelijk met een financiele ondersteuning van het het SNN